ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะครั้งที่ 31

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะครั้งที่ 31 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554 9.00-15.00 น. ศูนย์ประชุมชั้น 12 ห้อง AB อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers