bih.button.backtotop.text

รพ.บำรุงราษฎร์ ของไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย

11 กรกฎาคม 2554

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และบริษัท ริชาร์ด วูล์ฟ ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงของประเทศเยอรมนี

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี และบริษัท ริชาร์ด วูล์ฟ ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงของประเทศเยอรมนี ในการแต่งตั้งศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของภูมิภาคเอเชียที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยในข้อตกลงเป็นการเชื่อมั่นว่าศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลังของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นที่ประเทศเยอรมัน ซึ่งศัลยแพทย์ของสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ได้ฝึกอบรมต่อยอดให้ความรู้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกสันหลังของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไทย และอีกหลายประเทศ

 

ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นจุดหมายปลายทางของการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก ศูนย์ฝึกอบรมทางการแพทย์แห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นศูนย์แห่งแรกนอกประเทศเยอรมนี ถือเป็นสิ่งยืนยันว่าแพทย์ของไทยมีความเก่งและเชี่ยวชาญในระดับสากล

 

สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลังและคอ สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ได้มีส่วนในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่อยอดแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ซึ่งนอกจากการที่ได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชียแล้ว สถาบันฯ ยังได้กลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังอีกด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังของสถาบันฯ  ได้ทำงานร่วมมือกับนายแพทย์เซบัสเตียน รุทเทน ชาวเยอรมัน ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมและการบำบัดความปวด โรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มคิดค้นเทคนิคในการใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูก ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกอบรมให้แก่ศัลยแพทย์จากไทย, สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฮ่องกง, ไต้หวัน, มาเลเซีย, เวียดนาม, จีน, อิหร่าน และอินเดีย นอกจากนี้ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ยังได้รับคำเชิญจากแพทย์ของ ฮ่องกง ไต้หวัน บังคลาเทศ มาเลเซีย และอีกหลายประเทศ ให้จัดการฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นในต่างประเทศอีกด้วย

 

แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “เป็นที่น่าภาคภูมิใจของวงการแพทย์ของไทย โดยเฉพาะในภาคโรงพยาบาลเอกชน จากการได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจและเชื่อมั่น และการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ของประเทศ  ในการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) โดยเฉพาะในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์ และการเรียนการสอน”

 

นายแพทย์วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ให้การฝึกอบรมการผ่าตัดแบบผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “เมื่อพูดว่าเป็น ‘สถาบัน’ ก็ต้องมีความแตกต่างจากการเป็นเพียงคลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่แค่เป็นที่รวมของแพทย์ แต่เป็นที่รวมของผู้เชี่ยวชาญทุกด้านที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง รวมถึงมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องอีกด้วย สถาบันฯ มีระบบที่โดดเด่น คือ การมีระบบการควบคุมและประเมินผลการรักษา ตลอดจนการกำหนดข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ให้เป็นแนวทางมาตรฐานการปฎิบัติร่วมกันของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ทีมศัลยแพทย์จะมีการประชุมเพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน แพทย์จะปรึกษาร่วมกันเป็นทีมกับแพทย์ในประเทศเยอรมันเพื่อให้ได้วิธีการรักษา ที่ดีที่สุดก่อนดำเนินการรักษาจริง”

 

ที่สถาบันฯ ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดจากต้นเหตุของอาการ เริ่มตั้งแต่การทำกายภาพบำบัด การฉีดยาเข้าโพรงประสาท การผ่าตัดแบบแผลเล็กผ่านกล้อง รวมถึงการผ่าตัดด้วยวิธีการมาตรฐาน  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ได้แก่ ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิครังสีสำหรับกระดูกสันหลัง ผู้เชี่ยวชาญในการลดความเจ็บปวด และนักกายภาพบำบัดเกี่ยวกับหลังและคอโดยเฉพาะ

 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน สถาบันฯ ยังให้บริการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์สำหรับโรคทางกระดูกสันหลังหลายชนิด โรคของกระดูกสันหลังที่มีความซับซ้อน รวมถึง อุบัติเหตุ, เนื้องอก, ความพิการแต่กำเนิด, กระดูกสันหลังคดงอ หรือโรคติดเชื้อ

 

สถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงของกล้องเอ็นโดสโคปซึ่งมีเลนส์อยู่ที่ปลายกล้องมาใช้เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและแม่นยำขึ้น ทำให้เข้าถึงเส้นประสาทที่ถูกกดทับได้โดยแทบไม่ต้องตัดเลาะกล้ามเนื้อโดยรอบเลย ซึ่งวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูงนี้ คิดค้น พัฒนา และผลิตขึ้นโดยบริษัท ริชาร์ด วูล์ฟ ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์คุณภาพสูงระดับโลกของเยอรมนี และได้นำไปใช้รักษาผู้ป่วยแล้วกว่า 10,000 รายที่โรงพยาบาลเซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี

 

โรคทางกระดูกสันหลังหลายชนิดที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปในสถาบันฯ อาทิ
- โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังที่พบได้บ่อยทั้งชายและหญิงในทุกช่วงอายุ
- โรคโพรงกระดูกสันหลังระดับเอวตีบแคบที่ก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อยลงขาขณะเดิน ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ
- นอกจากโรคกระดูกสันหลังระดับเอวแล้ว เรายังนำกล้องเอ็นโดสโคปที่มีขนาดเล็กกว่าเข้ามาใช้ในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคออีกด้วย แผลผ่าตัดจากกล้องเอ็นโดสโคปมีขนาดเพียง 8 มิลลิเมตร  อาการเจ็บแผลมีน้อย ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง และสามารถกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด

 

สำหรับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมระดับคอ นอกจากการเชื่อมกระดูกในแบบมาตรฐานแล้ว  สถาบันฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกคอชนิดเซรามิกซึ่งมีการสึกหรอน้อยที่สุดอีกด้วย ซึ่งการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ ผู้ป่วยจะยังคงการเคลื่อนไหวคอได้ตามธรรมชาติอีกด้วย

 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังที่สถาบันฯ ราว 500 รายในแต่ละปี

 

นพ. มาร์ติน คอมพ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง และการบำบัดความปวด โรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน กล่าวว่า “การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป แบบ Full Endospine Surgery ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ มาแล้วกว่า 10,000 ราย ซึ่งจากการติดตามผลหลังการรักษานั้นเป็นที่น่าพึงพอใจ และมั่นใจว่า นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม และ นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นแพทย์คนไทยสองคนแรกที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการเพื่อต่อยอดให้กับศัลยแพทย์คนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี” ส่วน มร. อัลฟอนส์ โนเธอิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชาร์ด วูล์ฟ กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการแพทย์ในระดับสากลและความพร้อมในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย โดยในความร่วมมือนี้จะสนับสนุนให้แพทย์ของสถาบันฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องของบริษัทให้มากขึ้น” 
 

    Scroll for more