bih.button.backtotop.text

ส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน

19 พฤศจิกายน 2561

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกรจิตอาสา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพื้นฐานให้กับชาวบ้าน

::: ส่งเสริมสุขภาพดีสู่ชุมชน :::

หน่วยแพทย์ “อาสาบำรุงราษฎร์” ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้ช่วยเภสัชกรจิตอาสา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพื้นฐานให้กับชาวบ้านกว่า 100 ราย ณ โรงเรียนวัดดอนผิงแดด จ.เพชรบุรี เมื่อ 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่าน

นับเป็นโอกาสที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้พบกับแพทย์ และบริการที่ได้มาตรฐานของโรงพยาบาล โดยร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กิจกรรมนี้จัดโดยนิตยสารไทยแลนด์ อินชัวรันส์
#Bumrungrad #บำรุงราษฎร์
    Scroll for more