bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยการแพทย์หนานจิง แลกเปลี่ยนงานวิชาการระดับนานาชาติ

28 มีนาคม 2562

นับเป็นความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้วิสัยทัศน์ของบำรุงราษฎร์สู่ความเป็นเลิศในการบริบาลด้านสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมระดับโลก

 mou-1280x720.jpg


บำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับมหาวิทยาลัยการแพทย์หนานจิง แลกเปลี่ยนงานวิชาการระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและการศึกษา และที่ปรึกษาด้านคุณภาพทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ นายแพทย์ วิญญู รัตนไชย ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รพ.บำรุงราษฎร์ และมหาวิทยาลัยการแพทย์หนานจิง ประเทศจีน

โดยมีคุณหลี หมิ่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนร่วมลงนาม

นับเป็นความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้วิสัยทัศน์ของบำรุงราษฎร์สู่ความเป็นเลิศในการบริบาลด้านสุขภาพแบบองค์รวมด้วยนวัตกรรมระดับโลก หวังเป็นต้นแบบบูรณาการงานสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศไทย

ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


55826990_10157064709014941_1484944015848636416_o.jpg

55526792_10157064708974941_4865199379356581888_o.jpg
    Scroll for more