bih.button.backtotop.text

บำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล Distinguished awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ

01 ธันวาคม 2561

รางวัลนี้ได้ถูกคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหาร

บำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล Distinguished awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับมอบรางวัลดังกล่าวจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

รางวัลนี้ได้ถูกคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร เพื่อมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีชื่อเสียงโดดเด่นในการให้การบริบาลทางการแพทย์คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมด้วยการบริบาลด้วยความเอื้ออาทร ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการรักษาและประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ป่วยทุกคน
    Scroll for more