ทีมจักษุแพทย์ บำรุงราษฏร์

Eye_center1.jpg
DR2.jpg


ศูนย์จักษุ

เวลาทำการ
ทุกวัน 08:00 น. - 20:00 น. 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.