bih.button.backtotop.text

ไขข้อข้องใจกรดไหลย้อน และ เชื้อเอชไพโลไร แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหาร

26 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30-14.30 น. ชั้น G อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ฟังการบรรยายสุขภาพในหัวข้อ “ ไขข้อข้องใจกรดไหลย้อน และเชื้อเอชไพโลไร แบคทีเรียร้ายในกระเพาะอาหาร”

สำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อเข้าฟังการบรรยายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 02 011 5999
GERD_EVENT_web.jpg
    Scroll for more