bih.button.backtotop.text

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

flu_img1200X801.jpg


ไข้หวัดใหญ่คืออะไร ?

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) เป็นโรคที่ติดต่อได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่งโดยแพร่จากการ ไอ จาม หรือน้ำมูก โดยกลุ่มเด็กจะมีโอกาสติดเชื้อสูงที่สุด ซึ่งอาการแสดงของไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
- มีไข้/หนาวสั่น     
- เจ็บคอ   
- ปวดกล้ามเนื้อ        
- เมื่อยล้า   
- ไอ     
- ปวดศีรษะ    
- น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก    
- อ่อนเพลีย
 

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร ?

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้ในประเทศไทยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซึ่งมี 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.    กลุ่มที่มีส่วนประกอบของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์หลัก (trivalent inactivated influenza vaccine) 
2.    กลุ่มที่มีส่วนประกอบของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์หลัก (quadrivalent inactivated influenza vaccine) 

โดยแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันในแต่ละปี จึงแนะนำให้รับการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากในแต่ละปีนักวิจัยจะบรรจุเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุให้เกิดไข้หวัดใหญ่ในปีนั้นลงไปในวัคซีนเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อนั้นๆ แต่วัคซีนนี้จะไม่ป้องกันความเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น หรือที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ไม่ได้บรรจุในวัคซีน ระยะเวลาที่ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานต่อโรค จะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์หลังได้รับวัคซีน และสามารถป้องกันได้นานหนึ่งปีโดยประมาณ
 

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ? 

ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ ได้แก่
•    เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 
•    ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
•    หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอดไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
•    ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบางชนิดเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต หรือระบบภูมิต้านทานต่ำ

เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการป่วยหนักกว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีโรคประจำตัว  อาจทำให้โรคที่เป็นอยู่มีอาการรุนแรงขึ้นได้ ซึ่งการได้รับวัคซีน สามารถป้องกันท่านจากเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือลดความรุนแรงของโรคลง และยังป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สู่ผู้อื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัวได้
 

เมื่อไหร่ที่ท่านควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ? 

ท่านควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีโดยเร็ว เนื่องจากวัคซีนจะช่วยป้องกันได้หากฤดูไข้หวัดใหญ่เกิดเร็วขึ้น ในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถพบได้ตลอดทั้งปี โดยจะพบมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนและช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ เพราะการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่นั้นในแต่ละปีนั้น สายพันธุ์ที่ระบาดจะมีการแตกต่างไปในแต่ละปี จึงแนะนำให้ฉีดทุกปี


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตลอด 24 ชั่วโมง  

Reference: Office of the Associate Director for Communication, Digital Media Branch, Division of Public Affairs. Flu Symptoms & Complications. https://www.cdc.gov/flu/consumer/symptoms.htm (accessed 9 February 2019).

Contact information:
Drug Information Service ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Tel: +66(0) 2 011 3399
Email: [email protected]

Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.