ร้านค้า
GetTheBook.jpg
 • Get The Books (อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล,
  ชั้นลอย): ร้านหนังสือและนิตยสาร
   
HealthyMax.jpg
 • Healthy Max (อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล,
  ชั้นลอย): ร้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
   
BetterLife.jpg
 • Better Life (อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล ,
  ชั้นลอย): ร้านอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ
   
babyshop.jpg
 • Baby Shop (อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล,
  ชั้นลอย): เสื้อผ้าและของใช้สำหรับเด็ก
   
Bussakorn.jpg
 • Bussakorn Flower Shop
(อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล, ชั้นโถง): ร้านดอกไม้
กระเช้าผลไม้ ของขวัญและการ์ดต่างๆ
   
BBL.jpg
 • Bangkok bank
(อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล, ชั้นโถง)
   
new-city.jpg
 • New City Bangkok
(อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล, ชั้นโถง):
จำหน่ายเสื้อผ้าและของใช้สำหรับสตรี
   
bookazine.jpg
 • Bookazine
(อาคารบำรุงราษฎร์คลีนิค, ชั้น10):
จำหน่ายหนังสือและนิตยสารจากต่างประเทศ
   
baby-connext.jpg
 • Baby connection
(อาคารบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล ,ชั้นลอย):
จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก