bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจสำหรับลดน้ำหนักส่วนเกิน
และสงสัยว่ามีภาวะโรคเบาหวาน

Package ID  

DM04

 
0 THB
 
10,390 THB

Approximate cost in

 • การตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี (HDL-Cholesterol)
  • ไขมันเลว (LDL-Cholesterol)
 • การตรวจหน้าที่ของต่อมไทรอยด์
  • Free T 4
  • TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตรวจวิตามิน D รวม (25-OH Vitamin D, Total)
 • การตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • การตรวจเอนไซม์ตับ (ALT/SGPT)
 • การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล (GTT,DEX 75 g. Fasting, 2 hrs.)
 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • Body Composition Analysis (การวัดองค์ประกอบของร่างกาย)ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

เวลาทำการ 
ทุกวัน 8.00-18.00น.
ยกเว้นวันเสาร์ 8.00-16.00 น.
 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33 สุขุมวิท ซอย 3
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1378

 

ตรวจเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอัตราการตายและอัตราพิการเพิ่มมากขึ้นกว่าคนไม่อ้วน คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30-35 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 2-4 ปี ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย 40-50 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8-10 ปี
แพ็กเกจนี้แนะนำสำหรับบุคคลที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบต่างๆมากมายและประสงค์จะลดน้ำหนัก

 
ผลร้ายต่อสุขภาพของโรคอ้วน ทำให้เสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆ ได้มากกว่าคนน้ำหนักปกติ เช่น 
 • ความดันโลหิตสูง เพิ่ม 2.9 เท่า
 • โรคมะเร็ง เสียชีวิต 1.3 เท่าในเพศชาย และ 1.6 เท่าในเพศหญิง
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่ม 3-4 เท่า
 • โรคตับอักเสบจากไขมันสะสม พบร้อยละ 90 ในคนที่มี BMI > 40 กก./ม.2
 • โรคเบาหวาน เกิดโรค 2 เท่าในคนอ้วนเล็กน้อย 5 เท่าในคนอ้วนปานกลาง 10 เท่าในคนที่อ้วนมาก
 • โรคถุงน้ำรังไข่ เพิ่ม 1-2 เท่า
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ เพิ่ม 1.95 เท่า
 • ภาวะเลือดออกในสมอง เพิ่ม 2.25 เท่า
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว เพิ่ม 2 เท่า
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพิ่ม 1.5 เท่า
 • โรคข้อเข่าเสื่อม เพิ่ม 2.9 เท่า
 • ทางเดินหายใจตีบและตันชั่วคราวขณะหลับ
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคเก๊าท์
 
ทำไมต้องลดน้ำหนัก ทำไมต้องพบแพทย์เพื่อรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 
 
มีหลักฐานชัดเจนทางการแพทย์ว่าโรคอ้วนมีความสัมพันธ์
 1. เพิ่มอัตราการตายและอัตราการเกิดโรคต่างๆ 
 2. มีหลักฐานเชิงประจักษณ์แน่ชัดว่าการลดน้ำหนักจะลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 3. ช่วยลดการเกิดความดันโลหิตสูง และลดระดับความดันโลหิตที่สูงให้ลงสู่ภาวะปกติได้
 4. ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ คอลเรลเตอรอล ไขมันเลว (LDL-Cholesterol) และเพิ่มไขมันดี (HDL-Cholesterol)
 5. ลดระดับน้ำตาลที่เริ่มสูงขึ้นในผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน และลดระดับน้ำตาลและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในผู้ที่เป็นเบาหวานทำให้สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ดี
 
ใครคือกลุ่มเสี่ยง 
 
1.ผู้ที่มี BMI ระหว่าง 23.0-24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร คือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพัฒนาให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ การปฏิบัติตัวเพื่อลดน้ำหนักที่เกินคือการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย

2.ผู้ที่มี BMI > 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร คือ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ร่วมกับการมีโรคเรื้อรังมากกว่า 2 โรค และมีเส้นรอบเอวมากกว่าปกติ กลุ่มนี้ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย  การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยแพ็กเกจ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. งดออกกำลังกายอย่างหนัก ก่อนการตรวจ 8 ชั่วโมง
 5. ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ/เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์อยู่ในร่างกาย ไม่สามารถเข้ารับการตรวจ Body composition
 6. กรุณามาก่อนเวลานัดพบแพทย์ 2 ชั่วโมงเพื่อทำการตรวจเลือดและ Body composition

 

เงื่อนไข :

 1. รับบริการที่ ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด ตึก BIC ชั้น 19 หรือ OPD คลินิกอื่นที่แพทย์รับตรวจ
 2. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888
Package Name : 

แพ็กเกจสำหรับลดน้ำหนักส่วนเกิน
และสงสัยว่ามีภาวะโรคเบาหวาน

Package ID : 

DM04

0 THB
Regular Price Regular Price 10,390 THB

Approximate cost in :

ตรวจเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของโรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอัตราการตายและอัตราพิการเพิ่มมากขึ้นกว่าคนไม่อ้วน คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30-35 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 2-4 ปี ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย 40-50 กิโลกรัม/ตารางเมตร จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8-10 ปี
แพ็กเกจนี้แนะนำสำหรับบุคคลที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของระบบต่างๆมากมายและประสงค์จะลดน้ำหนัก

 
ผลร้ายต่อสุขภาพของโรคอ้วน ทำให้เสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆ ได้มากกว่าคนน้ำหนักปกติ เช่น 
 • ความดันโลหิตสูง เพิ่ม 2.9 เท่า
 • โรคมะเร็ง เสียชีวิต 1.3 เท่าในเพศชาย และ 1.6 เท่าในเพศหญิง
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดีเพิ่ม 3-4 เท่า
 • โรคตับอักเสบจากไขมันสะสม พบร้อยละ 90 ในคนที่มี BMI > 40 กก./ม.2
 • โรคเบาหวาน เกิดโรค 2 เท่าในคนอ้วนเล็กน้อย 5 เท่าในคนอ้วนปานกลาง 10 เท่าในคนที่อ้วนมาก
 • โรคถุงน้ำรังไข่ เพิ่ม 1-2 เท่า
 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ เพิ่ม 1.95 เท่า
 • ภาวะเลือดออกในสมอง เพิ่ม 2.25 เท่า
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว เพิ่ม 2 เท่า
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพิ่ม 1.5 เท่า
 • โรคข้อเข่าเสื่อม เพิ่ม 2.9 เท่า
 • ทางเดินหายใจตีบและตันชั่วคราวขณะหลับ
 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคเก๊าท์
 
ทำไมต้องลดน้ำหนัก ทำไมต้องพบแพทย์เพื่อรักษาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 
 
มีหลักฐานชัดเจนทางการแพทย์ว่าโรคอ้วนมีความสัมพันธ์
 1. เพิ่มอัตราการตายและอัตราการเกิดโรคต่างๆ 
 2. มีหลักฐานเชิงประจักษณ์แน่ชัดว่าการลดน้ำหนักจะลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 3. ช่วยลดการเกิดความดันโลหิตสูง และลดระดับความดันโลหิตที่สูงให้ลงสู่ภาวะปกติได้
 4. ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ คอลเรลเตอรอล ไขมันเลว (LDL-Cholesterol) และเพิ่มไขมันดี (HDL-Cholesterol)
 5. ลดระดับน้ำตาลที่เริ่มสูงขึ้นในผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวาน และลดระดับน้ำตาลและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในผู้ที่เป็นเบาหวานทำให้สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ดี
 
ใครคือกลุ่มเสี่ยง 
 
1.ผู้ที่มี BMI ระหว่าง 23.0-24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร คือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะพัฒนาให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหลอดเลือดหัวใจ การปฏิบัติตัวเพื่อลดน้ำหนักที่เกินคือการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย

2.ผู้ที่มี BMI > 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร คือ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ร่วมกับการมีโรคเรื้อรังมากกว่า 2 โรค และมีเส้นรอบเอวมากกว่าปกติ กลุ่มนี้ควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย  การเตรียมตัวสำหรับการตรวจด้วยแพ็กเกจ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภทอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. งดออกกำลังกายอย่างหนัก ก่อนการตรวจ 8 ชั่วโมง
 5. ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ/เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์อยู่ในร่างกาย ไม่สามารถเข้ารับการตรวจ Body composition
 6. กรุณามาก่อนเวลานัดพบแพทย์ 2 ชั่วโมงเพื่อทำการตรวจเลือดและ Body composition
 • การตรวจไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี (HDL-Cholesterol)
  • ไขมันเลว (LDL-Cholesterol)
 • การตรวจหน้าที่ของต่อมไทรอยด์
  • Free T 4
  • TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตรวจวิตามิน D รวม (25-OH Vitamin D, Total)
 • การตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
 • การตรวจเอนไซม์ตับ (ALT/SGPT)
 • การทดสอบความทนทานต่อน้ำตาล (GTT,DEX 75 g. Fasting, 2 hrs.)
 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • Body Composition Analysis (การวัดองค์ประกอบของร่างกาย)ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

เวลาทำการ 
ทุกวัน 8.00-18.00น.
ยกเว้นวันเสาร์ 8.00-16.00 น.
 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33 สุขุมวิท ซอย 3
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1378

 

 

เงื่อนไข :

 1. รับบริการที่ ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด ตึก BIC ชั้น 19 หรือ OPD คลินิกอื่นที่แพทย์รับตรวจ
 2. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 4. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 5. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 6. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888