bih.button.backtotop.text
Package Name  

การวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง (TCOM) สำหรับก่อน หรือหลังการรักษา

Package ID  

WOUND02

 
0 THB
 
7,730 THB

Approximate cost in

 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการตรวจ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โทร 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

การวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง (TCOM) สำหรับก่อน หรือหลังการรักษา


Transcutaneous oxygen measurement (TCOM) คืออะไร?
เป็นการวัดค่าแรงดันออกซิเจนผ่านทางผิวหนัง โดยวัดออกซิเจน (O2) จากที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดเลือดฝอยมาสู่ชั้นผิวหนัง วัดโดยการติดหัววัด Electrode ในบริเวณที่ต้องการทำการวัดค่าการวัดที่ได้จะบอกถึงข้อมูลความสามารถของร่างกายในการนำส่งออกซิเจนเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อ


การตรวจนี้ เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้ที่จะเข้ารับการรักษา หรือ เข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy(HBOT))
 • ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเส้นเลือด
 • ผู้ที่มีแผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวานที่เท้า

ใช้เวลาในการตรวจต่อครั้ง ไม่เกิน 60 นาที


 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   
Package Name : 

การวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง (TCOM) สำหรับก่อน หรือหลังการรักษา

Package ID : 

WOUND02

0 THB
Regular Price Regular Price 7,730 THB

Approximate cost in :

การวัดปริมาณออกซิเจนทางผิวหนัง (TCOM) สำหรับก่อน หรือหลังการรักษา


Transcutaneous oxygen measurement (TCOM) คืออะไร?
เป็นการวัดค่าแรงดันออกซิเจนผ่านทางผิวหนัง โดยวัดออกซิเจน (O2) จากที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดเลือดฝอยมาสู่ชั้นผิวหนัง วัดโดยการติดหัววัด Electrode ในบริเวณที่ต้องการทำการวัดค่าการวัดที่ได้จะบอกถึงข้อมูลความสามารถของร่างกายในการนำส่งออกซิเจนเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อ


การตรวจนี้ เหมาะสำหรับใคร?
 • ผู้ที่จะเข้ารับการรักษา หรือ เข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy(HBOT))
 • ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเส้นเลือด
 • ผู้ที่มีแผลเรื้อรัง เช่น แผลเบาหวานที่เท้า

ใช้เวลาในการตรวจต่อครั้ง ไม่เกิน 60 นาที


 
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการตรวจ
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าแพทย์
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมนี้ศูนย์รักษาแผลแบบองค์รวม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
โทร 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.)
โทร 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 065 950 0895 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.) หรือ [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ