bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Package ID  

NEU04

 
26,900 THB
 
26,900 THB

Approximate cost in

 

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (%HbA1c)
  • ตรวจะดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine & eGFR)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 • การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI and MRA)
 • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาสําหรับการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลในโปรแกรม
 • ค่ารังสีแพทย์ในการอ่านผล
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก และ ค่าบริการพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทำ MRI เป็นต้น
 • ค่าแพทย์สําหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 061 408 7826 

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 


โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke-Screening1TH-(1).jpg

เพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่มีอาการผิดปกติเหมาะสำหรับ

 
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 


เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาและ บริษัทประกัน
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ โทร 061 408 7826 (8.00 น. – 20.00 น. หรือ  1378 (24 ชั่วโมง)
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Package ID : 

NEU04

26,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :


โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke-Screening1TH-(1).jpg

เพื่อป้องกันการเกิดโรคก่อนที่มีอาการผิดปกติเหมาะสำหรับ

 
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต ระดับไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 

 

 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (%HbA1c)
  • ตรวจะดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine & eGFR)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)
 • การตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI and MRA)
 • ค่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาสําหรับการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลในโปรแกรม
 • ค่ารังสีแพทย์ในการอ่านผล
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก และ ค่าบริการพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การใช้ยาระหว่างการทำ MRI เป็นต้น
 • ค่าแพทย์สําหรับการตรวจวินิจฉัยอื่นๆที่นอกเหนือจากโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 061 408 7826 

 

Complimentary Moderna Vaccine Package Inclusions

• ค่ายา Moderna vaccine injection
• ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล


Complimentary Moderna Vaccine Package Exclusions

• ค่าใช้จ่ายๆ อื่นที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
• ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา


อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก

เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378
 


เงื่อนไข

 • โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญาและ บริษัทประกัน
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ โทร 061 408 7826 (8.00 น. – 20.00 น. หรือ  1378 (24 ชั่วโมง)
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

บำรุงราษฎร์เปิดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มกระตุ้นราคาพิเศษ เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ราคาพิเศษสำหรับทุกท่าน   โดยเปิดให้จองจนถึง 15 ตุลาคม 2565 และฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่แนะให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิดรวมเข็มกระตุ้นอย่างน้อย 3 เข็มเป็นพื้นฐาน หลังจากนี้สามารถฉีดได้ทุก 4 เดือน เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค

อ่านคำแนะนำการรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา  คลิก
 


เงื่อนไขการให้บริการ :

 • กำหนดไม่เกิน 10 โดส ต่อ 1 การซื้อ
 • กรุณาแสดงบัตรวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อเข้ารับบริการ
 • การนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นาควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากประสงค์ Walk-in สามารถทำได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ แต่ไม่อนุญาตให้ขายช่วงให้กับผู้อื่น
 • ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แล้ว แต่ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้ามี)
 • ฉีดวัคซีนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี