bih.button.backtotop.text
Package Name  

Skin Prick Test (ประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ) จำนวน 16 จุด

Package ID  

Allergy16

 
3,200 THB
 
3,200 THB

Approximate cost in

 • สารก่อภูมิแพ้ประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens) จำนวนจุด 16 รายการ
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 •  ค่าแพทย์
สารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนังประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ หมายถึง แบ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ในบ้าน (indoor allergen) และสารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (outdoor allergen) โดย
 • สารก่อภูมิแพ้ในบ้านที่สำคัญได้แก่ ไรฝุ่น ซากแมลงสาบ ขนสัตว์ และเชื้อรา 
 • สารก่อภูมิแพ้นอกบ้านที่สำคัญได้แก่ เกสรหญ้า ดอกไม้  และเชื้อรา 

สาเหตุของภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
 • พันธุกรรม โรคภูมิแพ้หลายโรค จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีพันธุกรรม เช่น โรคหืด โรคแพ้อากาศ และผื่นภูมิแพ้ในเด็กยิ่งถ้ามีประวัติว่าทั้งพ่อและแม่เป็น จะยิ่งมีโอกาสมากกว่าพ่อหรือแม่เป็นฝ่ายเดียว 
 • สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเมื่อสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้าสู่ร่างกายนั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าร่างกายโดยการหายใจ หรือการสัมผัส  ได้แก่ 
 • ไรฝุ่น 
 • ขน ปัสสาวะหรือน้ำลายของสัตว์ 
 • ซากแมลงสาบ 
 • เชื้อรา 
 • เกสรหญ้า 
 • เกสรดอกไม้ 
สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น เกิดผื่นลมพิษ กวาดบ้าน เล่นกับแมวหรือสุนัขแล้วเกิดอาการคัดจมูก มีน้ำมูก จาม คัดจมูกหรือหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เป็นต้น


ภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

ภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ คือ ภาวะที่ร่างกายมีภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นในคนที่ไวต่อสารนั้นๆ โดยสารก่อภูมิแพ้มีทั้งที่อยู่ในอากาศ ทั้งนอกบ้านและในบ้าน โดยอาการแพ้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้และลักษณะจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น หอบ น้ำมูกไหล จามคันตา คันจมูก หายใจลำบาก นอนกรน ไอแห้งๆ ผื่นคันตามผิวหนัง 

ผู้ป่วยควรจะ มาตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งจะมีวิธีตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือเจาะเลือด เพราะหลักการสำคัญของการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ คือ ต้องทราบสาเหตุ ถ้าทราบแล้ว เราจะสามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้เกิดการแพ้ได้  และหากเราทราบสิ่งแพ้ ก็สามรถรักษาโดยวิธีวัคซีนภูมิแพ้หรือภูมิแพ้คุ้มกันบำบัดได้


ผู้ป่วยต้องงดยาแก้แพ้ หรือยาแอนตี้ฮีสตามีนอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมาทำการทดสอบและไม่มีผื่นในวันที่จะทำการทดสอบ

   

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 2. สามารถทำการทดสอบได้ในเด็กที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ (เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป) และผู้ใหญ่
 3. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

Skin Prick Test (ประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ) จำนวน 16 จุด

Package ID : 

Allergy16

3,200 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

สารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนังประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ หมายถึง แบ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ในบ้าน (indoor allergen) และสารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (outdoor allergen) โดย
 • สารก่อภูมิแพ้ในบ้านที่สำคัญได้แก่ ไรฝุ่น ซากแมลงสาบ ขนสัตว์ และเชื้อรา 
 • สารก่อภูมิแพ้นอกบ้านที่สำคัญได้แก่ เกสรหญ้า ดอกไม้  และเชื้อรา 

สาเหตุของภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ
 • พันธุกรรม โรคภูมิแพ้หลายโรค จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีพันธุกรรม เช่น โรคหืด โรคแพ้อากาศ และผื่นภูมิแพ้ในเด็กยิ่งถ้ามีประวัติว่าทั้งพ่อและแม่เป็น จะยิ่งมีโอกาสมากกว่าพ่อหรือแม่เป็นฝ่ายเดียว 
 • สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก เพราะเมื่อสารก่อภูมิแพ้ที่จะเข้าสู่ร่างกายนั้นเกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เข้าร่างกายโดยการหายใจ หรือการสัมผัส  ได้แก่ 
 • ไรฝุ่น 
 • ขน ปัสสาวะหรือน้ำลายของสัตว์ 
 • ซากแมลงสาบ 
 • เชื้อรา 
 • เกสรหญ้า 
 • เกสรดอกไม้ 
สารก่อภูมิแพ้เหล่านี้จะทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น เกิดผื่นลมพิษ กวาดบ้าน เล่นกับแมวหรือสุนัขแล้วเกิดอาการคัดจมูก มีน้ำมูก จาม คัดจมูกหรือหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เป็นต้น


ภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ

ภาวะแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ คือ ภาวะที่ร่างกายมีภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ ส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นในคนที่ไวต่อสารนั้นๆ โดยสารก่อภูมิแพ้มีทั้งที่อยู่ในอากาศ ทั้งนอกบ้านและในบ้าน โดยอาการแพ้มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับชนิดของสารก่อภูมิแพ้และลักษณะจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละคน เช่น หอบ น้ำมูกไหล จามคันตา คันจมูก หายใจลำบาก นอนกรน ไอแห้งๆ ผื่นคันตามผิวหนัง 

ผู้ป่วยควรจะ มาตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ ซึ่งจะมีวิธีตรวจทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังหรือเจาะเลือด เพราะหลักการสำคัญของการแพ้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ คือ ต้องทราบสาเหตุ ถ้าทราบแล้ว เราจะสามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้เกิดการแพ้ได้  และหากเราทราบสิ่งแพ้ ก็สามรถรักษาโดยวิธีวัคซีนภูมิแพ้หรือภูมิแพ้คุ้มกันบำบัดได้


ผู้ป่วยต้องงดยาแก้แพ้ หรือยาแอนตี้ฮีสตามีนอย่างน้อย 7 วัน ก่อนมาทำการทดสอบและไม่มีผื่นในวันที่จะทำการทดสอบ

 
 • สารก่อภูมิแพ้ประเภทสารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens) จำนวนจุด 16 รายการ
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 
 •  ค่าแพทย์
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 2. สามารถทำการทดสอบได้ในเด็กที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ (เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป) และผู้ใหญ่
 3. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ