bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ

Package ID  

OBCUP14

 
3,900 THB
 
3,900 THB

Approximate cost in

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ข้อตกลงในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ


ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

แพ็กเกจตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ

เพื่อคัดกรองภาวะมีบุตรยากสำหรับคุณผู้ชาย โดยการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ
 

 


หมายเหตุ

 1. รับบริการได้ที่ศูนย์สูติ-นารีเวช ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 2. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ
 3. ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบว่ามีความผิดปกติ 
 4. ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ

Package ID : 

OBCUP14

3,900 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

แพ็กเกจตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ

เพื่อคัดกรองภาวะมีบุตรยากสำหรับคุณผู้ชาย โดยการตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ
 

ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ข้อตกลงในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 • การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอสุจิ


ศูนย์สูติ-นรีเวช

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00-20.00 น.
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

 


หมายเหตุ

 1. รับบริการได้ที่ศูนย์สูติ-นารีเวช ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 2. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ
 3. ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติมหากพบว่ามีความผิดปกติ 
 4. ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ