Package Name  

แพคเกจการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์ (ReLEx SMILE)

Package ID  

IPDEYE26

 
0 THB
 
135,000 THB

Approximate cost in

 
  • ค่าห้องผ่าตัด และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
  • ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด
  • ค่าแพทย์สำหรับติดตามผลการรักษา 5 ครั้ง ใน 6 เดือน
 
  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําผ่าตัดครั้งนี้
  • ค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายต่างๆในคลินิกผู้ป่วยนอก ที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตัด
  • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในวันที่มาพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษา

แพคเกจการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์ (ReLEx SMILE)  


ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการรักษาด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์  (ReLEx SMILE)
 • ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่แล้ว อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 • อายุไม่ควรเกิน 55 ปี ส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นและอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะสายตายาวตามอายุแล้ว หากต้องการทำ ReLEx มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ ทำทั้งสองข้างเพื่อแก้ค่าสายตาสั้นและใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อช่วยในการมองใกล้ หรือทำ ReLEx ข้างหนึ่งให้ค่าสายตาใกล้เคียงปกติเพื่อให้มองชัดในที่ไกล และอีกข้างทำให้เหลือค่าสายตาสั้นไว้ช่วยมองใกล้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและอายุด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสมว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย โรคตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่นที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิต้านตัวเอง เช่น โรค SLE โรครูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงินรวมทั้งโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ผู้ที่หยุดรับประทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง เข้ารับการรักษาด้วย ReLEx SMILE ได้


หมายเหตุ :
 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดใน ฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ผ่าตัด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
Package Name : 

แพคเกจการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์ (ReLEx SMILE)

Package ID : 

IPDEYE26

0 THB
Regular Price

Approximate cost in :

แพคเกจการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์ (ReLEx SMILE)  


ผู้ที่เหมาะสมเข้ารับการรักษาด้วยวิธีรีเลกส์ สมายล์  (ReLEx SMILE)
 • ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่แล้ว อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 • อายุไม่ควรเกิน 55 ปี ส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นและอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะสายตายาวตามอายุแล้ว หากต้องการทำ ReLEx มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ ทำทั้งสองข้างเพื่อแก้ค่าสายตาสั้นและใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อช่วยในการมองใกล้ หรือทำ ReLEx ข้างหนึ่งให้ค่าสายตาใกล้เคียงปกติเพื่อให้มองชัดในที่ไกล และอีกข้างทำให้เหลือค่าสายตาสั้นไว้ช่วยมองใกล้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและอายุด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสมว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่
 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย โรคตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่นที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิต้านตัวเอง เช่น โรค SLE โรครูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงินรวมทั้งโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ผู้ที่หยุดรับประทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง เข้ารับการรักษาด้วย ReLEx SMILE ได้
 
  • ค่าห้องผ่าตัด และพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการทําผ่าตัด
  • ค่าแพทย์ผู้ทําการผ่าตัด
  • ค่าแพทย์สำหรับติดตามผลการรักษา 5 ครั้ง ใน 6 เดือน
 
  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทําผ่าตัดครั้งนี้
  • ค่าตรวจตา การตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด และค่าใช้จ่ายต่างๆในคลินิกผู้ป่วยนอก ที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตัด
  • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ในวันที่มาพบแพทย์เพื่อติดตามผลการรักษา


หมายเหตุ :
 1. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดใน ฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
 2. ราคาตามโปรแกรมนี้ สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ผ่าตัด ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น