bih.button.backtotop.text
Package Name  

การรักษาอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 1 บริเวณ จำนวน 3 ครั้ง

Package ID  

PMS01

 
7,860 THB
 
7,860 THB

Approximate cost in

 • ค่าเครื่องมือ
 • ค่าแพทย์ในการใช้เครื่องมือ
 • ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ


ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ​
โทร. 02-066-8888 หรือ 1378

 

การรักษาอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 1 บริเวณ จำนวน 3 ครั้ง


เป็นวิธีการกระตุ้นบริเวณที่ปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตึงตัวและใช้บริหารกล้ามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บในระยะแรกๆ เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ บริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง แขน ขา บริเวณละประมาณ 15 นาที


รักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS)

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation) เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อปล่อยสนามแม่เหล็ก ในความถี่ต่างๆ เป็นชุดๆ เข้าไปที่บริเวณที่มีอาการปวด สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เส้นประสาทหรือปลายประสาทรับความรู้สึก ทำให้มีการสื่อกระแสประสาทไปตามประแสประสาทรับความรู้สึก และลดอาการปวดได้ นอกจากนั้นแล้วกระแสไฟฟ้าที่ไปตามเส้นประสาทยังกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีอาการหดและคลายตัวสลับกัน ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น และสามารถลดอาการบวมในบริเวณดังกล่าวได้


อาการที่สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • อาการปวดกล้ามเนื้อ จากภาวะต่างๆ เช่นบาดเจ็บจากการกีฬา  ออฟฟิศซินโดรม
 • อาการปวดจากปลายประสาทหรือเส้นประสาทถูกกดทับ เช่น ปลายประสาทอักเสบจากเบาหวาน หมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทที่ไม่ต้องผ่าตัด
 • ภาวะบวมตามแขนขาจากภาวะต่างๆ เช่นเส้นเลือดขอด บวมจากการบาดเจ็บทางการกีฬา


นอกจากนี้แล้วเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ายังสามารถรักษาภาวะเจ็บป่วยอื่นๆได้อีก ดังนี้

 • อาการเกร็งของกล้ามเนื้อจากโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตไขสันหลัง
 • กระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรงขึ้น ร่วมกับการออกกำลังกาย
 • กระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด 


คำแนะนำ

1. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ที่อยู่ในภาวะดังต่อไปนี้
 • ผู้ป่วยโรคลมชัก
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นมะเร็ง
 • ผู้ป่วยที่มีโลหะในร่างกาย เช่นโลหะดามกระดูก ขดลวดเพื่อถ่างเส้นเลือด (Stent)
2. ต้องทำนัดล่วงหน้าที่ เบอร์ 02-0113082
   


เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ชั้น 20 ตึก A
 • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ไม่สามารถเลือกแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

การรักษาอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 1 บริเวณ จำนวน 3 ครั้ง

Package ID : 

PMS01

7,860 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การรักษาอาการปวดด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 1 บริเวณ จำนวน 3 ครั้ง


เป็นวิธีการกระตุ้นบริเวณที่ปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตึงตัวและใช้บริหารกล้ามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บในระยะแรกๆ เหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ บริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง แขน ขา บริเวณละประมาณ 15 นาที


รักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก (PMS)

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า (Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation) เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อปล่อยสนามแม่เหล็ก ในความถี่ต่างๆ เป็นชุดๆ เข้าไปที่บริเวณที่มีอาการปวด สนามแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่เส้นประสาทหรือปลายประสาทรับความรู้สึก ทำให้มีการสื่อกระแสประสาทไปตามประแสประสาทรับความรู้สึก และลดอาการปวดได้ นอกจากนั้นแล้วกระแสไฟฟ้าที่ไปตามเส้นประสาทยังกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีอาการหดและคลายตัวสลับกัน ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น และสามารถลดอาการบวมในบริเวณดังกล่าวได้


อาการที่สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • อาการปวดกล้ามเนื้อ จากภาวะต่างๆ เช่นบาดเจ็บจากการกีฬา  ออฟฟิศซินโดรม
 • อาการปวดจากปลายประสาทหรือเส้นประสาทถูกกดทับ เช่น ปลายประสาทอักเสบจากเบาหวาน หมอนรองกระดูกหรือกระดูกกดทับเส้นประสาทที่ไม่ต้องผ่าตัด
 • ภาวะบวมตามแขนขาจากภาวะต่างๆ เช่นเส้นเลือดขอด บวมจากการบาดเจ็บทางการกีฬา


นอกจากนี้แล้วเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้ายังสามารถรักษาภาวะเจ็บป่วยอื่นๆได้อีก ดังนี้

 • อาการเกร็งของกล้ามเนื้อจากโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตไขสันหลัง
 • กระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรงขึ้น ร่วมกับการออกกำลังกาย
 • กระตุ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อรักษาภาวะปัสสาวะเล็ด 


คำแนะนำ

1. การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ที่อยู่ในภาวะดังต่อไปนี้
 • ผู้ป่วยโรคลมชัก
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นมะเร็ง
 • ผู้ป่วยที่มีโลหะในร่างกาย เช่นโลหะดามกระดูก ขดลวดเพื่อถ่างเส้นเลือด (Stent)
2. ต้องทำนัดล่วงหน้าที่ เบอร์ 02-0113082
 
 • ค่าเครื่องมือ
 • ค่าแพทย์ในการใช้เครื่องมือ
 • ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ


ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ​
โทร. 02-066-8888 หรือ 1378

 
 


เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • รับบริการได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ ชั้น 20 ตึก A
 • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ไม่สามารถเลือกแพทย์ที่ต้องการตรวจได้
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ