bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอด

Package ID  

PT22

 
0 THB
 
2,520 THB

Approximate cost in

 • โปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ไม่รวมค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จันทร์-ศุกร์  8.00-20.00  (BKK Time)
เสาร์-อาทิตย์  8.00-18.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2450, +662 011 2451
เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหลายอย่าง ที่เกิดเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ทำให้เกิดการยืดขยายตัวของข้อต่อในร่างกาย โดยเฉพาะข้อต่อบริเวณอุ้งเชิงกรานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคลอด และส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงภาวะความไม่สบายตัวหลังคลอด รวมถึงต้องปรับพฤติกรรมในการดูแลบุตร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สบายให้กับร่างกายและอาจส่งผลต่ออารมณ์จนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าในที่สุด

การรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดภาวะไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด ได้ด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
 
 • โปรแกรมลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (Muscle Tension Release) เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการของความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงโครงสร้างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปขณะตั้งครรภ์  ด้วยวิธีการนวดผ่อนคลายและลดการตึงตัว กล้ามเนื้อ (Medical Massage and relaxation Technique) ด้วยเครื่องมือ หรือเทคนิคทางกายภาพบำบัด รวมถึงให้มีนักกายภายผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำสำหรับการจัดท่าทาง เพื่อผ่อนคลายการทำงานของกล้ามเนื้อในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • โปรแกรมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย (Individual exercise program for Pregnant) เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ที่เน้นการออกกำลังการสร้างกล้ามเนื้อต่าง ๆ และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน พร้อมทั้งนักกายภาพผู้ชำนาญการจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับคุณแม่ในระยะยาวอีกด้วย  


* สามารถกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ขึ้นกับความสามารถเฉพาะบุคคล ร่วมกับคำแนะนำอย่างเหมาะสม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ   

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 หรือภายในห้องพัก
  (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)  
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด
  ผู้ป่วยนอก โทร 02-0112450, 02-0112451
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 
Package Name : 

โปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอด

Package ID : 

PT22

0 THB
Regular Price Regular Price 2,520 THB

Approximate cost in :

เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหลายอย่าง ที่เกิดเนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ทำให้เกิดการยืดขยายตัวของข้อต่อในร่างกาย โดยเฉพาะข้อต่อบริเวณอุ้งเชิงกรานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคลอด และส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงภาวะความไม่สบายตัวหลังคลอด รวมถึงต้องปรับพฤติกรรมในการดูแลบุตร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่สบายให้กับร่างกายและอาจส่งผลต่ออารมณ์จนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าในที่สุด

การรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดภาวะไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ จนถึงหลังคลอด ได้ด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้
 
 • โปรแกรมลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย (Muscle Tension Release) เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอาการของความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงโครงสร้างของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปขณะตั้งครรภ์  ด้วยวิธีการนวดผ่อนคลายและลดการตึงตัว กล้ามเนื้อ (Medical Massage and relaxation Technique) ด้วยเครื่องมือ หรือเทคนิคทางกายภาพบำบัด รวมถึงให้มีนักกายภายผู้ชำนาญการคอยให้คำแนะนำสำหรับการจัดท่าทาง เพื่อผ่อนคลายการทำงานของกล้ามเนื้อในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • โปรแกรมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย (Individual exercise program for Pregnant) เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ที่เน้นการออกกำลังการสร้างกล้ามเนื้อต่าง ๆ และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน พร้อมทั้งนักกายภาพผู้ชำนาญการจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับคุณแม่ในระยะยาวอีกด้วย  


* สามารถกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายได้ตั้งแต่ เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ขึ้นกับความสามารถเฉพาะบุคคล ร่วมกับคำแนะนำอย่างเหมาะสม โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ 
 • โปรแกรมการผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด
  จำนวน 1 ครั้ง
 • ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ไม่รวมค่าแพทย์และค่าตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด
ชั้น 4  ตึก B โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
จันทร์-ศุกร์  8.00-20.00  (BKK Time)
เสาร์-อาทิตย์  8.00-18.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 2450, +662 011 2451
 

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1.  ผู้สนใจรับบริการ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาก่อนเข้าร่วมบริการ
 2. รับบริการที่แผนกกายกาพบำบัดผู้ป่วยนอก อาคาร B ชั้น 4 หรือภายในห้องพัก
  (กรณีเป็นผู้ป่วยใน)  
 3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โดยติดต่อนัดหมายที่แผนกกายภาพบำบัด
  ผู้ป่วยนอก โทร 02-0112450, 02-0112451
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 5. ราคาโปรโมชั่นนี้ สำหรับการรับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 6. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 7. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ