bih.button.backtotop.text
16 packages(s) found

แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย

แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย
Cost : 6,200 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน

แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน
Cost : 12,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน (อายุ 3-5 ปี)

เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
Cost : 4,350 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยเรียน (อายุ 6-11 ปี)

เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
Cost : 8,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจตรวจสุขภาพในเด็กวัยรุ่น (อายุ 12-18 ปี)

เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค
Cost : 10,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การจัดฟันแบบใส Invisalign สำหรับเด็กอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี

Invisalign First (Phase 1) เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 6 ปี ถึง 12 ปี ซึ่งเริ่มมีฟันแท้เริ่มปรากฏในช่องปากร่วมกับฟันน้านม (Mixed dentition)
Cost : 120,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การจัดฟันแบบใส Invisalign สำหรับเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป

Invisalign First (Phase 2) เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 12 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงฟันชุดผสม (Mixed dentition) หมายถึง เริ่มตั้งแต่ฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่ง และฟันหน้าแท้ปรากฏในช่องปากจนกระทั่งฟันน้ำนมซี่สุดท้ายหลุด
Cost : 135,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 1-24 เดือน

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 17,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 8,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 1-8 เดือน

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 9,270 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 9-24 เดือน

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 9,500 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Child development program 5 sessions

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ
Cost : 11,665 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Child development program 10 sessions

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ
Cost : 21,700 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Child development program 20 sessions

การกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้โตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมจากนักกิจกรรมบำบัดมีความชำนาญการและผ่านการอบรมด้านพัฒนาการในเด็กโดยเฉพาะ
Cost : 38,850 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 เข็ม)

เชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ที่รู้จักกันดีคือ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ หรือ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส HPV แต่เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV
Cost : 17,135 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (3 เข็ม)

เชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papillomavirus เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ ที่รู้จักกันดีคือ HPV สายพันธุ์ 6 และ 11 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหูดหงอนไก่ หรือ HPV สายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการใดๆ ที่ใช้รักษาการติดเชื้อไวรัส HPV แต่เราสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสนี้ได้ด้วยการฉีดวัคซีน HPV
Cost : 25,250 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more