Packages List Center 2020

12 packages(s) found

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเด็ก Healthy Child

วางรากฐานสุขภาพที่ดีให้ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้ เพื่อเติบโตด้วยความสมบูรณ์และแข็งแรง
Cost : 5,562 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 1-24 เดือน

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 17,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี จำนวน 4 เข็ม (Prevnar 13)

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี จำนวน 4 เข็ม
Cost : 12,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส โรต้า (Rotarix)

วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส โรต้า (Rotarix)
Cost : 2,990 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี จำนวน 4 เข็ม (Synflorix)

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี จำนวน 4 เข็ม (Synflorix)
Cost : 11,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส โรต้า (Rotateq)

Well Baby Vaccine Package วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบจากไวรัส โรต้า (Rotateq)
Cost : 3,800 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย Short Stature Package

แพ็กเกจดูแลให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย Short Stature Package
Cost : 5,553 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน Obesity Package

แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน Obesity Package
Cost : 10,476 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

Well Baby Vaccine Package แพ็กเกจต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 2-4 ปี

แพ็กเกจลูกรักสุขภาพดี เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ได้จัดเตรียม วัคซีนสำหรับลูกรัก ในราคาสบายๆ มาตรฐานบำรุงราษฏร์
Cost : 8,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.