bih.button.backtotop.text
8 packages(s) found

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง (อายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป)

มะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคน และมีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย หากคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม คุณอาจต้องได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าผู้หญิงคนอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ การตรวจยีนยังช่วยให้ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงได้เรียนรู้ว่ามะเร็งเต้านมหรือประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมนั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่สืบทอดมาหรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณ
Cost : 29,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจรักษาเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ 1 ตำแหน่ง

ความเย็นติดลบจะเข้าทำลายก้อนเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติ ด้วยความเย็นติดลบ 170 องศา
Cost : 160,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจรักษาเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ 2 ตำแหน่ง

ความเย็นติดลบจะเข้าทำลายก้อนเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติ ด้วยความเย็นติดลบ 170 องศา
Cost : 200,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

แพ็กเกจรักษาเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ 3 ตำแหน่ง

ความเย็นติดลบจะเข้าทำลายก้อนเนื้องอกในเต้านมชนิดปกติ ด้วยความเย็นติดลบ 170 องศา
Cost : 290,000 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวนด์บอกตำแหน่ง

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านม (Core Biopsy Breast) คือการตรวจเพื่อระบุสาเหตุของก้อนหรือสิ่งผิดปกติในเต้านม โดยรังสีแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ โดยใช้ภาพอัลตราซาวนด์เป็นตัวบอกตำแหน่ง แล้วส่งชิ้นเนื้อไปให้พยาธิแพทย์วินิจฉัยว่า เนื้อเยื่อที่ผิดปกตินั้นคือ มะเร็ง เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง การติดเชื้อ หรือแผลเป็น
Cost : 26,500 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องแมมโมแกรมบอกตำแหน่ง

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยวิธี Stereotactic breast biopsy คือ การตรวจเพื่อระบุสาเหตุของหินปูนในเต้านม หรือสิ่งผิดปกติในเต้านม โดยรังสีแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ โดยใช้ภาพเอกซเรยจากเครื่องแมมโมแกรมเป็นตัวบอกตำแหน่ง แล้วส่งชิ้นเนื้อไปให้พยาธิแพทย์วินิจฉัยว่า เนื้อเยื่อที่ผิดปกตินั้นคือ มะเร็ง เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง การติดเชื้อ หรือแผลเป็น
Cost : 26,500 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเข็มขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องเจาะดูดชิ้นเนื้อระบบสุญญากาศร่วมกับการใช้แมมโมแกรมบอกตำแหน่ง

การเจาะชิ้นเนื้อเต้านมด้วยวิธี Stereotactic breast biopsy คือ การตรวจเพื่อระบุสาเหตุของหินปูนในเต้านม หรือสิ่งผิดปกติในเต้านม โดยรังสีแพทย์จะตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติ โดยใช้ภาพเอกซเรยจากเครื่องแมมโมแกรมเป็นตัวบอกตำแหน่ง แล้วส่งชิ้นเนื้อไปให้พยาธิแพทย์วินิจฉัยว่า เนื้อเยื่อที่ผิดปกตินั้นคือ มะเร็ง เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง การติดเชื้อ หรือแผลเป็น
Cost : 64,700 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง

มะเร็งเต้านมถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคน และมีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ย หากคุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม คุณอาจต้องได้รับการตรวจคัดกรองก่อนกำหนดและบ่อยกว่าผู้หญิงคนอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ การตรวจยีนยังช่วยให้ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงได้เรียนรู้ว่ามะเร็งเต้านมหรือประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมนั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่สืบทอดมาหรือไม่ โดยให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณ
Cost : 25,900 THB
SEE PACKAGE DETAILS

* See package details for currency conversion.

    Scroll for more