bih.button.backtotop.text
Package Name  

การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อน บริเวณขาหนีบ โดยการผ่าเปิด (2 ข้าง)

Package ID  

SUR19

 
0 THB
 
259,200 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาวิสัญญี และ ยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์​
  • ศัลยแพทย์
  • แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน 1 วัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าห้อง และ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่ารักษา หรือให้คําปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์เยี่ยมประจำวัน ที่เกินกว่า 1 วันในแพคเกจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 02 011 3694, 02 011 3695 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)

 

 

การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อน บริเวณขาหนีบ
โดยการผ่าเปิด (2 ข้าง)


อาการของไส้เลื่อน

ผู้ป่วยที่มีไส้เลื่อนมักมีก้อนโป่ง เมื่อยืนเดิน หรือ ออกกำลังกาย
และสามารถยุบได้เองเมื่อนอนราบ 
โดยอาจมี หรือ ไม่มีอาการปวดก็ได้ แต่ถ้าก้อนโป่งไม่ยุบ และ มีอาการปวดท้องมาก อาจบ่งบอกถึงภาวะลำไส้อุดตันภายในไส้เลื่อน (incarcerated hernia) ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะลำไส้ขาดเลือด (strangulated hernia) ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมได้


วิธีการรักษาไส้เลื่อน

การรักษาไส้เลื่อน โดยปกติต้องรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดปัจจุบัน มีการผ่าตัดอยู่ 3 ชนิด

 1. ผ่าตัดแบบเปิด
 2. ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 3. ผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 4. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 3694, 02 011 3695 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
   
 

 

Package Name : 

การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อน บริเวณขาหนีบ โดยการผ่าเปิด (2 ข้าง)

Package ID : 

SUR19

0 THB
Regular Price Regular Price 259,200 THB

Approximate cost in :

การผ่าตัดซ่อมแซมไส้เลื่อน บริเวณขาหนีบ
โดยการผ่าเปิด (2 ข้าง)


อาการของไส้เลื่อน

ผู้ป่วยที่มีไส้เลื่อนมักมีก้อนโป่ง เมื่อยืนเดิน หรือ ออกกำลังกาย
และสามารถยุบได้เองเมื่อนอนราบ 
โดยอาจมี หรือ ไม่มีอาการปวดก็ได้ แต่ถ้าก้อนโป่งไม่ยุบ และ มีอาการปวดท้องมาก อาจบ่งบอกถึงภาวะลำไส้อุดตันภายในไส้เลื่อน (incarcerated hernia) ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะลำไส้ขาดเลือด (strangulated hernia) ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมได้


วิธีการรักษาไส้เลื่อน

การรักษาไส้เลื่อน โดยปกติต้องรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดปัจจุบัน มีการผ่าตัดอยู่ 3 ชนิด

 1. ผ่าตัดแบบเปิด
 2. ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
 3. ผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัด 2 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์ (รุ่นที่กำหนด)
 • ค่ายาวิสัญญี และ ยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์​
  • ศัลยแพทย์
  • แพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน 1 วัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจที่คลินิกผู้ป่วยนอก ในช่วงก่อนการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
 • ค่าห้อง และ ค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน ค่าพักฟื้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่ารักษา หรือให้คําปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือ ภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากในโปรแกรมกำหนด หรือ ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กําหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์เยี่ยมประจำวัน ที่เกินกว่า 1 วันในแพคเกจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และ หลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 16 อาคารเอ (A) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร: 02 011 3694, 02 011 3695 (8:00 - 18:00น.)
โทร: 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)

 

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ:

 1. ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 2. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 4. สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 3694, 02 011 3695 (8:00 - 18:00น.) หรือ 02 066 8888 หรือ 1378 (18:00 - 8:00น.)
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ