bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร ด้วยเลเซอร์

Package ID  

COLO03+COLO0301

 
0 THB
 
139,900 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด 1 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]
 

 


โรคริดสีดวงทวารหนักคืออะไร ?

โรคริดสีดวงทวารหนัก เกิดจากการบวม อักเสบ หรือการหย่อนยานของเนื้อเยื่อบริเวณภายในปากทวารหนัก โดยเนื้อเยื่อนี้จะทำหน้าที่ช่วยยืดหยุ่น รองรับการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับทวารหนักและช่วยปิดรูทวารให้สนิท

 

อาการ?

 •  มีเลือดสีแดงสดออกทางทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระ
 • รู้สึกว่ามีก้อนออกทางทวารหนัก เนื่องจากเส้นเลือดที่บวมพองอาจเคลื่อนตัวออกมาจากรูทวารหนัก
 • อาจรู้สึกคันทวารหนัก
 • เจ็บปวด รอบๆ ทวารหนัก เนื่องจากเส้นเลือดรอบๆ ทวารหนัก เกิดการจับตัวของลิ่มเลือดในเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้น (อาการเช่นนี้เรียกว่า thrombosed external hemorrhoids)
 • กรณีที่มีเลือดออกมานาน อาจมีอาการขาดเลือด โลหิตจาง หน้ามืด เวียนศีรษะ
 

โรคริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร?

 • สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเบ่งถ่าย/นั่งในห้องน้ำนานๆ การรีบเร่งการขับถ่ายจะทำให้เกิดแรงดันให้เลือดมาคั่งบริเวณทวารหนัก
 • ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
 • สตรีที่กำลังตั้งครรภ์
 

วิธีการรักษา

การรักษาแบบผ่าตัด เป็นทางเลือกเมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการปวดมาก หรือในระยะสุดท้ายของริดสีดวงทวารระยะที่ 3 หรือ 4 (ริดสีดวงภายนอกอักเสบ) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว


 

เงื่อนไข :
 
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือ [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 

 

Package Name : 

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร ด้วยเลเซอร์

Package ID : 

COLO03+COLO0301

0 THB
Regular Price Regular Price 139,900 THB

Approximate cost in :


โรคริดสีดวงทวารหนักคืออะไร ?

โรคริดสีดวงทวารหนัก เกิดจากการบวม อักเสบ หรือการหย่อนยานของเนื้อเยื่อบริเวณภายในปากทวารหนัก โดยเนื้อเยื่อนี้จะทำหน้าที่ช่วยยืดหยุ่น รองรับการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับทวารหนักและช่วยปิดรูทวารให้สนิท

 

อาการ?

 •  มีเลือดสีแดงสดออกทางทวารหนักขณะถ่ายอุจจาระ
 • รู้สึกว่ามีก้อนออกทางทวารหนัก เนื่องจากเส้นเลือดที่บวมพองอาจเคลื่อนตัวออกมาจากรูทวารหนัก
 • อาจรู้สึกคันทวารหนัก
 • เจ็บปวด รอบๆ ทวารหนัก เนื่องจากเส้นเลือดรอบๆ ทวารหนัก เกิดการจับตัวของลิ่มเลือดในเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้น (อาการเช่นนี้เรียกว่า thrombosed external hemorrhoids)
 • กรณีที่มีเลือดออกมานาน อาจมีอาการขาดเลือด โลหิตจาง หน้ามืด เวียนศีรษะ
 

โรคริดสีดวงทวารหนักเกิดจากอะไร?

 • สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับถ่ายที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเบ่งถ่าย/นั่งในห้องน้ำนานๆ การรีบเร่งการขับถ่ายจะทำให้เกิดแรงดันให้เลือดมาคั่งบริเวณทวารหนัก
 • ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
 • สตรีที่กำลังตั้งครรภ์
 

วิธีการรักษา

การรักษาแบบผ่าตัด เป็นทางเลือกเมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการปวดมาก หรือในระยะสุดท้ายของริดสีดวงทวารระยะที่ 3 หรือ 4 (ริดสีดวงภายนอกอักเสบ) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว


 
 • ค่าห้องผ่าตัด 1 ชั่วโมง (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน 1 คืน (ห้องเดี่ยวธรรมดา) รวมทั้งค่าอาหารปกติ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ค่ายาวิสัญญี และยาจำเป็นขณะที่ใช้ในการผ่าตัด
 • ค่าแพทย์
  • ศัลยแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายที่คลินิกผู้ป่วยนอก หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการผ่าตัด
 • ค่าห้อง และค่าใช้จ่ายที่อยู่โรงพยาบาลเกินกว่า 1 คืน
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าการได้รับโลหิตทดแทน ค่าวินิจฉัยก่อน และหลังการผ่าตัด เช่น ค่าเจาะเลือด, X ray, EKG, ค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ ฯลฯ ที่แพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรตามแผนการรักษา
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]
 

 


เงื่อนไข :
 
 • ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควร
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือ [email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ