bih.button.backtotop.text
Package Name  

แพ็กเกจ Dual Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

Package ID  

DENT09

 
139,000 THB
 
139,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าตรวจและติดตามอาการหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอกหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • เครื่องมือจัดฟันใส 8-14 คู่
 • ค่าสแกนปาก 1 ครั้ง หลังเริ่มใส่เครื่องมือ
 • ครอบคลุมระยะเวลาในการจัดฟัน  6 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าตรวจและปรึกษาทันตแพทย์ครั้งแรก
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอกครั้งแรก
 • ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งแรก
 • ค่าสแกนปากครั้งแรก
 • Retainers
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม


ศูนย์ทันตกรรม
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 4100

20.00-8.00 (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378
การจัดฟันแบบใส Invisalign
การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับนริการแต่ละคน โดยทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Clincheck® ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบวิดีโอสามมิติ 3D ซึ่งเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign นี้สามารถช่วยปรับให้ฟันสามารถเรียงตัวได้สวยงาม มีการสบฟันที่ดี เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยากที่คนอื่นจะมองเห็นว่าอยู่ระหว่างการจัดฟัน ต่างจากการจัดฟันแบบติดแน่นที่สังเกตเห็นได้ทันที โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะทําให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติ

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ Invisalign

 • มองเห็นได้ยาก อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign แทบมองไม่เห็น ซึ่งหมายความว่าผู้รับบริการสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดฟันแบบเดิมที่มองเห็นลวดและเหล็ก ซึ่งหากไม่สังเกตอย่างดี ก็อาจมองไม่เห็นอุปกรณ์ เพราะเป็นพลาสติกใส โปร่งแสง ช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าสีของเครื่องมือจัดฟันแบบใสจะทำให้ดูสะดุดตา
 • สามารถถอดออกได้ อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ผลิตจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น จึ่งง่ายต่อการถอดและใส่  สามารถสวมใส่ตลอดเวลาได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการยังสามารถรับประทานอาหารที่ได้ตามปกติ
 • เจ็บน้อยกว่า SmartStage® และ SmartForce® ช่วยทําให้เชื่อมั่นได้ว่าฟันจะค่อย ๆ เคลื่อนไปสู่ตําแหน่งที่ทันตแพทย์กําหนดไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดการรักษา ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดน้อย ซึ่งต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • การมาพบแพทย์ที่น้อยครั้งลง ผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จะลดความถี่ในการไปคลินิกหรือโรงพยาบาล เหลือเพียงทุก 6-8 สัปดาห์ ต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่ต้องไปพบทันตแพทย์ทุก 3-4 สัปดาห์ 
 • ระยะเวลารักษาที่ชัดเจนกว่า การจัดฟันแบบใสด้วย Invisalign ช่วยให้ผู้รับบริการ เห็นภาพการรักษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา ทําให้ได้ทราบระยะเวลาในการรักษาที่แน่ชัด และสามารถเห็นความคืบหน้าในการรักษาในแต่ละเดือนได้ชัดเจน
 • สุขภาพภายในช่องปาก เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟัน Invisalign สามารถถอดออกได้ ผู้ที่ใส่อุปกรณ์สามารถใช้ไหมขัดฟัน และแปรงฟันได้ตามปกติ ในขณะที่การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น จะทําความสะอาดระหว่างเหล็กจัดฟันยาก ซึ่งอาจจะเป็นผลทําให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และทําให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และหรือมีกลิ่นปากได้

แพ็กเกจ Dual Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันให้ปกติได้การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันใส

 1. เอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก ผู้ป่วยจะได้รับการเอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมและตรวจสอบความผิดปกติของรากฟัน  หากพบสิ่งผิดปกติ ทันตแพทย์จะได้ทำการรักษาต่อในขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก
 2. เคลียร์ช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการตรวจโดยละเอียด เคลียร์ช่องปาก และทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูน ขัดฟัน หากพบฟันผุ จะต้องทำการรักษาโดบการอุดฟันหรือรักษารากฟันก่อนจัดฟัน หากพบการอักเสบใดๆ จะหาสาเหตุและรักษาก่อนเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง


ขั้นตอนการรักษา

 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้ทําสแกนปาก เพื่อนําเอาไปทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส
 2. โรงพยาบาลจะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ Clincheck® เปลี่ยนจากรูปแบบปากที่สแกนไว้  ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลําดับ และจะจัดทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ขึ้นโดย+E12ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ E12
 3. พบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรับเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ Invisalign ชุดแรก รับฟังคําอธิบายวิธีการดูแลเครื่องมือ จากนั้นทางโรงพยาบาลจะเตรียมเครืองมือในชุดอื่นให้ในการพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อผู้ป่วยเห็นด้วยกับแผนการรักษา แพ็คเกจ และตกลงที่จะดำเนินการต่อ ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกแพ็คเกจเอง ทันตแพทย์จัดฟันเป็นผู้กําหนดจํานวนของเครื่องมือ และ วิธีการรักษาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับนริการแต่ละคน 
 2. หากผู้ป่วยต้องการยกเลิกการรักษา อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
 3.  รับบริการที่ศูนย์ทันตกรรม อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
 4. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 5.  กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888 และ 1378 
Package Name : 

แพ็กเกจ Dual Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง)

Package ID : 

DENT09

139,000 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การจัดฟันแบบใส Invisalign
การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับนริการแต่ละคน โดยทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Clincheck® ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบวิดีโอสามมิติ 3D ซึ่งเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign นี้สามารถช่วยปรับให้ฟันสามารถเรียงตัวได้สวยงาม มีการสบฟันที่ดี เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยากที่คนอื่นจะมองเห็นว่าอยู่ระหว่างการจัดฟัน ต่างจากการจัดฟันแบบติดแน่นที่สังเกตเห็นได้ทันที โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะทําให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติ

 

ข้อดีของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ Invisalign

 • มองเห็นได้ยาก อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign แทบมองไม่เห็น ซึ่งหมายความว่าผู้รับบริการสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดฟันแบบเดิมที่มองเห็นลวดและเหล็ก ซึ่งหากไม่สังเกตอย่างดี ก็อาจมองไม่เห็นอุปกรณ์ เพราะเป็นพลาสติกใส โปร่งแสง ช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าสีของเครื่องมือจัดฟันแบบใสจะทำให้ดูสะดุดตา
 • สามารถถอดออกได้ อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ผลิตจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น จึ่งง่ายต่อการถอดและใส่  สามารถสวมใส่ตลอดเวลาได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการยังสามารถรับประทานอาหารที่ได้ตามปกติ
 • เจ็บน้อยกว่า SmartStage® และ SmartForce® ช่วยทําให้เชื่อมั่นได้ว่าฟันจะค่อย ๆ เคลื่อนไปสู่ตําแหน่งที่ทันตแพทย์กําหนดไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดการรักษา ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดน้อย ซึ่งต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • การมาพบแพทย์ที่น้อยครั้งลง ผู้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จะลดความถี่ในการไปคลินิกหรือโรงพยาบาล เหลือเพียงทุก 6-8 สัปดาห์ ต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่ต้องไปพบทันตแพทย์ทุก 3-4 สัปดาห์ 
 • ระยะเวลารักษาที่ชัดเจนกว่า การจัดฟันแบบใสด้วย Invisalign ช่วยให้ผู้รับบริการ เห็นภาพการรักษาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการรักษา ทําให้ได้ทราบระยะเวลาในการรักษาที่แน่ชัด และสามารถเห็นความคืบหน้าในการรักษาในแต่ละเดือนได้ชัดเจน
 • สุขภาพภายในช่องปาก เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟัน Invisalign สามารถถอดออกได้ ผู้ที่ใส่อุปกรณ์สามารถใช้ไหมขัดฟัน และแปรงฟันได้ตามปกติ ในขณะที่การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น จะทําความสะอาดระหว่างเหล็กจัดฟันยาก ซึ่งอาจจะเป็นผลทําให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และทําให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และหรือมีกลิ่นปากได้

แพ็กเกจ Dual Lite จัดฟันแบบใส Invisalign (ขากรรไกรบนและล่าง) เหมาะสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันเล็กน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเกหลังการจัดฟัน เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainers) โดยทันตแพทย์สามารถเคลื่อนฟันให้ปกติได้
 • ค่าตรวจและติดตามอาการหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอกหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังเริ่มใส่เครื่องมือ ตลอดการรักษา 5 ครั้ง
 • เครื่องมือจัดฟันใส 8-14 คู่
 • ค่าสแกนปาก 1 ครั้ง หลังเริ่มใส่เครื่องมือ
 • ครอบคลุมระยะเวลาในการจัดฟัน  6 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
 • ค่าตรวจและปรึกษาทันตแพทย์ครั้งแรก
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอกครั้งแรก
 • ค่าบริการพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งแรก
 • ค่าสแกนปากครั้งแรก
 • Retainers
 • ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม


ศูนย์ทันตกรรม
8.00-20.00  (BKK Time)
Hot line tel. +662 011 4100

20.00-8.00 (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันใส

 1. เอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก ผู้ป่วยจะได้รับการเอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมและตรวจสอบความผิดปกติของรากฟัน  หากพบสิ่งผิดปกติ ทันตแพทย์จะได้ทำการรักษาต่อในขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก
 2. เคลียร์ช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการตรวจโดยละเอียด เคลียร์ช่องปาก และทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูน ขัดฟัน หากพบฟันผุ จะต้องทำการรักษาโดบการอุดฟันหรือรักษารากฟันก่อนจัดฟัน หากพบการอักเสบใดๆ จะหาสาเหตุและรักษาก่อนเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง


ขั้นตอนการรักษา

 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้ทําสแกนปาก เพื่อนําเอาไปทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส
 2. โรงพยาบาลจะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ Clincheck® เปลี่ยนจากรูปแบบปากที่สแกนไว้  ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลําดับ และจะจัดทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ขึ้นโดย+E12ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ E12
 3. พบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรับเครื่องมือจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ Invisalign ชุดแรก รับฟังคําอธิบายวิธีการดูแลเครื่องมือ จากนั้นทางโรงพยาบาลจะเตรียมเครืองมือในชุดอื่นให้ในการพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. ชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อผู้ป่วยเห็นด้วยกับแผนการรักษา แพ็คเกจ และตกลงที่จะดำเนินการต่อ ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกแพ็คเกจเอง ทันตแพทย์จัดฟันเป็นผู้กําหนดจํานวนของเครื่องมือ และ วิธีการรักษาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับนริการแต่ละคน 
 2. หากผู้ป่วยต้องการยกเลิกการรักษา อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
 3.  รับบริการที่ศูนย์ทันตกรรม อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้ ขึ้นบันไดเลื่อนจากห้องโถงรับรองไปยังชั้น 3 เลี้ยวขวาไปจนสุดทางเดิน
 4. รับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 5.  กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888 และ 1378