bih.button.backtotop.text
Package Name  

การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น

Package ID  

ESP004

 
18,900 THB
 
18,900 THB

Approximate cost in

Regular Price 21000.00 THB

 • คุณจะได้รับรายงานสรุปผลการตรวจหลังจากวันที่ทำการตรวจเลือดประมาณ 3 วันทำการ
 • หากประเมินแล้วระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ไม่ดี ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์จะช่วยกับคุณ วางแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในแง่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย อาหารเสริม หรือการวินิฉัยเพิ่มเติมหากต้องการ
 • ทั้งนี้จะมีการติดตามการรักษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ

ทำไมถึงต้องตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน?

เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเป็นหวัดบางครั้งแพทย์ไม่ได้จ่ายยาฆ่าเชื้อให้รับประทาน แต่ให้เพียงยาบรรเทาอาการไข้ ไอ จาม หรือยาลดน้ำมูก เท่านั้น และแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ อาการของเราก้สามารถดีขึ้นได้เองในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากร่างกายเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับ จำแนก และทำลายสิ่งแปลกปลอมให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย รา หรือแม้แต่เซลล์ที่ผิดปกติอย่างเซลล์มะเร็ง การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรค บรรเทาความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาในการป่วยจากโรค และที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในการป้องการการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้น และการกลับมาเป็นซ้ำของโรคะเร็งได้อีกด้วย


การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ตรวจอะไรบ้าง

 • การตรวจเชิงปริมาณ: ตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการทำลายสิ่งแปลกปลอม 
 • การตรวจเชิงคุณภาพ: ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำลายสิ่งแปลกปลอม 


การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่สนใจการตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้น
 • ผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัส หรือกำลังติดเชื้อไวรัสอยู่ เช่น herpes virus, EBV, HBV, HCV และอยากกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง พร้อมที่จะรับมือหรือควบคุมปริมาณเชื้อในร่างกาย

คำแนะนำ
 1. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนทำการตรวจ
 2. หากท่านมีการรับประทานยาหรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์รักษามะเร็งแบบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 6. ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
 7. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564​
Package Name : 

การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น

Package ID : 

ESP004

18,900 THB
Regular Price 21,000 THB

Approximate cost in :

ทำไมถึงต้องตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน?

เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเป็นหวัดบางครั้งแพทย์ไม่ได้จ่ายยาฆ่าเชื้อให้รับประทาน แต่ให้เพียงยาบรรเทาอาการไข้ ไอ จาม หรือยาลดน้ำมูก เท่านั้น และแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ อาการของเราก้สามารถดีขึ้นได้เองในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากร่างกายเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับ จำแนก และทำลายสิ่งแปลกปลอมให้หมดไป ไม่ว่าจะเป็น ไวรัส แบคทีเรีย รา หรือแม้แต่เซลล์ที่ผิดปกติอย่างเซลล์มะเร็ง การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดโรค บรรเทาความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาในการป่วยจากโรค และที่สำคัญยังมีส่วนช่วยในการป้องการการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้น และการกลับมาเป็นซ้ำของโรคะเร็งได้อีกด้วย


การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ตรวจอะไรบ้าง

 • การตรวจเชิงปริมาณ: ตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญในการทำลายสิ่งแปลกปลอม 
 • การตรวจเชิงคุณภาพ: ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำลายสิ่งแปลกปลอม 


การตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่สนใจการตรวจประเมินการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • ผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้น
 • ผู้ที่สนใจตรวจเพื่อป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัส หรือกำลังติดเชื้อไวรัสอยู่ เช่น herpes virus, EBV, HBV, HCV และอยากกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง พร้อมที่จะรับมือหรือควบคุมปริมาณเชื้อในร่างกาย

คำแนะนำ
 1. ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ งดอาหารก่อนทำการตรวจ
 2. หากท่านมีการรับประทานยาหรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รับทราบเพิ่มเติมก่อนการทำนัดหมาย
 • คุณจะได้รับรายงานสรุปผลการตรวจหลังจากวันที่ทำการตรวจเลือดประมาณ 3 วันทำการ
 • หากประเมินแล้วระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ไม่ดี ทีมแพทย์ของเอสเพอรานซ์จะช่วยกับคุณ วางแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งในแง่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย อาหารเสริม หรือการวินิฉัยเพิ่มเติมหากต้องการ
 • ทั้งนี้จะมีการติดตามการรักษาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของระบบภูมิคุ้มกันของคุณ
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์รักษามะเร็งแบบบูรณาการเอสเพอรานซ์ ชั้น 11 อาคาร BI Tower
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 6. ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
 7. สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564​