bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

Package ID  

LAB12

 
24,000 THB
 
24,000 THB

Approximate cost in

 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • HLA-A gene
 • HLA-B gene
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • TPMT gene (Azathioprine, Thioguanine, and Mercaptopurine)
 • NUDT15 gene (Azathioprine, Thioguanine, and Mercaptopurine)
 • UGT1A1 gene (Atazanavir, Irinotecan)
 • DPYD gene (Atazanavir, Irinotecan)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ

การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 15 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา
เช่น  ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 

การตรวจยีนปรับยาที่สามารถทำนายชนิดและขนาดยา ครอบคลุมกลุ่มยามากกว่า 20 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 1. ยาแก้แพ้
 2. ยาแก้ปวด
 3. ยาต้านการอักเสบ
 4. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 5. ยารักษาโรคเบาหวาน
 6. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
 7. ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน
 8. ยากดภูมิคุ้มกัน  
 9. ยารักษาโรคหัวใจ ความดันและหลอดเลือด 
 10. ยาลดไขมัน
 11. ยารักษาโรคติดเชื้อ
 12. ยารักษาโรคเกาต์/รูมาตอยด์
 13. ยาระบบทางเดินปัสสาวะ
 14. ยาทางระบบประสาท
 15. ยากันชัก
 16. ยาอัลไซเมอร์
 17. ยารักษาโรคมะเร็ง
 18. ยาระบบทางเดินหายใจ
 19. ยาสุขภาพเพศชาย
 20. ยาต้านโรคซึมเศร้า/จิตเวช
 21. ยานอนหลับ
 22. อื่นๆ

การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้
 1. ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 2. ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 3. ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 4. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 5. ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ

ผู้ที่ควรตรวจ คือ
 1. ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 3. ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 4. ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน เช่น Azathioprine, Thioguanine, Mercaptopurine, ยาต้านไวรัส Atazanavir หรือยาต้านมะเร็ง Irinotecan
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 2. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 5. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่คลินิกพันธุกรรม(โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 065 929 8320 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.) (เวลาให้บริการของคลินิก จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8:00 -18:00 น.)
 6. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง 
Package Name : 

โปรแกรมตรวจยีนแพ้ยาและปรับยาแบบครบสมบูรณ์

Package ID : 

LAB12

24,000 THB
Regular Price

Approximate cost in :

การตรวจยีนทางเภสัชพันธุศาสตร์สำคัญอย่างไร

การตรวจนี้เป็นการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของยีน 15 ยีน ที่สัมพันธ์กับยีนแพ้ยาและยีนปรับยา
เช่น  ยีน CYP2C19 ที่สัมพันธ์กับการปรับยาโคลพิโดเกรลซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือด, ยีน HLA-A และ HLA-B ที่สัมพันธ์กับการเกิดผื่นแพ้ยาทางผิวหนัง เช่น ยาต้านไวรัส ยาลดกรดยูริคในเลือด ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา เป็นต้น
 

การตรวจยีนปรับยาที่สามารถทำนายชนิดและขนาดยา ครอบคลุมกลุ่มยามากกว่า 20 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
 1. ยาแก้แพ้
 2. ยาแก้ปวด
 3. ยาต้านการอักเสบ
 4. ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 5. ยารักษาโรคเบาหวาน
 6. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
 7. ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน
 8. ยากดภูมิคุ้มกัน  
 9. ยารักษาโรคหัวใจ ความดันและหลอดเลือด 
 10. ยาลดไขมัน
 11. ยารักษาโรคติดเชื้อ
 12. ยารักษาโรคเกาต์/รูมาตอยด์
 13. ยาระบบทางเดินปัสสาวะ
 14. ยาทางระบบประสาท
 15. ยากันชัก
 16. ยาอัลไซเมอร์
 17. ยารักษาโรคมะเร็ง
 18. ยาระบบทางเดินหายใจ
 19. ยาสุขภาพเพศชาย
 20. ยาต้านโรคซึมเศร้า/จิตเวช
 21. ยานอนหลับ
 22. อื่นๆ

การตรวจยีนแพ้ยาที่สามารถทำนายความเสี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยา ดังต่อไปนี้
 1. ยาอะบาคาเวียร์ ยาต้านไวรัส
 2. ยาอัลโลพูรินอล ยาลดกรดยูริคในเลือด
 3. ยาคาร์บามาซีปีน ยารักษาโรคลมชักและอาการปวดเส้นประสาท
 4. ยาปฏิชีวนะในกลุ่มยาซัลฟา 
 5. ยาแดปโซน ยาปฏิชีวนะ

ผู้ที่ควรตรวจ คือ
 1. ผู้ที่ใช้ยาหรือกำลังวางแผนจะเริ่มใช้ยา
 2. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและใช้ยาหลายรายการ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ
 3. ผู้ที่ต้องการทราบผลการทำนายการตอบสนองต่อยา เพื่อวางแผนการใช้ยาในอนาคต
 4. ผู้ที่ใช้ยาในกลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน เช่น Azathioprine, Thioguanine, Mercaptopurine, ยาต้านไวรัส Atazanavir หรือยาต้านมะเร็ง Irinotecan
 • ค่าเภสัชกรให้คำปรึกษา
 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • HLA-A gene
 • HLA-B gene
 • CYP2D6 gene
 • CYP2C19 gene
 • CYP2C9 gene
 • VKORC1 gene
 • CYP1A2 gene
 • CYP3A4 gene
 • CYP3A5 gene
 • SLCO1B1 gene
 • OPRM1 gene
 • TPMT gene (Azathioprine, Thioguanine, and Mercaptopurine)
 • NUDT15 gene (Azathioprine, Thioguanine, and Mercaptopurine)
 • UGT1A1 gene (Atazanavir, Irinotecan)
 • DPYD gene (Atazanavir, Irinotecan)
 • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือค่ารักษาเพิ่มเติมใด ๆ
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564
 2. ราคานี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักเภสัชพันธุศาสตร์  แต่ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
 5. กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการได้ที่คลินิกพันธุกรรม(โทรนัดหมายล่วงหน้าที่เบอร์ 065 929 8320 ทุกวันเวลา 8:00 -18:00 น.) (เวลาให้บริการของคลินิก จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8:00 -18:00 น.)
 6. กรุณานำรายการยาปัจจุบันของคุณเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล
 7. ค่าบริการแบบแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้วิธีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงรับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้

การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างตรวจพันธุกรรม
งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) งดการสูบบุหรี่ งดการแปรงฟันหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บตัวอย่าง 1 ชั่วโมง