bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน

Package ID  

DM02

 
0 THB
 
4,310 THB

Approximate cost in

 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (FBG)
 • การตรวจหาไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี(HDL)
  • ไขมันไม่ดี(LDL)
 • การตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR )
 • การตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT)


ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

เวลาทำการ 
ทุกวัน 8.00-18.00น.
ยกเว้นวันเสาร์ 8.00-16.00 น.
 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33 สุขุมวิท ซอย 3
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1378

 

โรคเบาหวานเป็นภัยเงียบ อาจไม่แสดงอาการ นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเบาหวาน หรืออาจมีอาการที่ไม่ควรละเลย เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะมีมดมาตอม กระหายน้ำบ่อย ตามัวมองไม่ชัด เป็นแผลหายช้า ควรได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แพ็กเกจนี้แนะนำสำหรับบุคคลที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
 

กลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน     

 1. บุคคลที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
 2. อายุมากกว่า 35 ปี
 3. ภาวะโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก./ม2)
 4. มีประวัติเป็นเบาหวานแฝงมาก่อน คือ มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชม. = 100-125  มก./ดล.หรือมีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมระหว่าง 5.7-6.4 %
 5. ภาวะความดันโลหิตสูง
 6. ภาวะไขมันในเลือดสูง
 7. เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 8. เคยมีประวัติคลอดทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4 กิโลกรัม
 9. ชอบรับประทานอาหารหวาน อาหารประเภทแป้ง ขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เป็นต้น
 10. ไม่ชอบออกกำลังกาย        
                  

เหตุผลที่ควรคัดกรองโรคเบาหวาน  

 1. โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้
 2. การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา 
 3. การรักษาเบาหวานให้ดีตั้งแต่แรกสามารถป้องกันหรือชะลอโรคแทรกซ้อนทางตา ไต หัวใจ เท้า


ก่อนทำการตรวจเลือดด้วย Package นี้ ท่านต้องเตรียมตัว ดังนี้                                                                                         

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)                 
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. กรุณามาก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมงเพื่อทำการตรวจเลือด

 

เงื่อนไข :

 1. รับบริการที่ ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด ตึก BIC ชั้น 19 หรือ OPD คลินิกอื่นที่แพทย์รับตรวจ
 2. ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ต้องการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
 3. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888
Package Name : 

โปรแกรมการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน

Package ID : 

DM02

0 THB
Regular Price Regular Price 4,310 THB

Approximate cost in :

โรคเบาหวานเป็นภัยเงียบ อาจไม่แสดงอาการ นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเบาหวาน หรืออาจมีอาการที่ไม่ควรละเลย เช่น ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะมีมดมาตอม กระหายน้ำบ่อย ตามัวมองไม่ชัด เป็นแผลหายช้า ควรได้รับการตรวจคัดกรองว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

แพ็กเกจนี้แนะนำสำหรับบุคคลที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองโรค เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน  
 

กลุ่มบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน     

 1. บุคคลที่มีประวัติครอบครัวสายตรงเป็นโรคเบาหวาน
 2. อายุมากกว่า 35 ปี
 3. ภาวะโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กก./ม2)
 4. มีประวัติเป็นเบาหวานแฝงมาก่อน คือ มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร 8 ชม. = 100-125  มก./ดล.หรือมีค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมระหว่าง 5.7-6.4 %
 5. ภาวะความดันโลหิตสูง
 6. ภาวะไขมันในเลือดสูง
 7. เคยมีประวัติเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
 8. เคยมีประวัติคลอดทารกน้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4 กิโลกรัม
 9. ชอบรับประทานอาหารหวาน อาหารประเภทแป้ง ขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่มที่มีรสหวาน เป็นต้น
 10. ไม่ชอบออกกำลังกาย        
                  

เหตุผลที่ควรคัดกรองโรคเบาหวาน  

 1. โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้
 2. การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา 
 3. การรักษาเบาหวานให้ดีตั้งแต่แรกสามารถป้องกันหรือชะลอโรคแทรกซ้อนทางตา ไต หัวใจ เท้า


ก่อนทำการตรวจเลือดด้วย Package นี้ ท่านต้องเตรียมตัว ดังนี้                                                                                         

 1. งดอาหารและเครื่องดื่ม 12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้ตามปกติ)                 
 2. งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกประเภท อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 3. กรณีที่ท่านต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเป็นประจำ สามารถรับประทานยาได้ตามปกติ
 4. กรุณามาก่อนเวลานัด 2 ชั่วโมงเพื่อทำการตรวจเลือด
 • การตรวจค่าเฉลี่ยสะสมน้ำตาลในเลือด (HbA1C)
 • การตรวจน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (FBG)
 • การตรวจหาไขมันในเลือด (Lipid profile)
  • Cholesterol
  • Triglyceride
  • ไขมันดี(HDL)
  • ไขมันไม่ดี(LDL)
 • การตรวจการทำงานของไต (Creatinine & eGFR )
 • การตรวจการทำงานของตับ (ALT/SGPT)


ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด

เวลาทำการ 
ทุกวัน 8.00-18.00น.
ยกเว้นวันเสาร์ 8.00-16.00 น.
 

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เลขที่ 33 สุขุมวิท ซอย 3
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1378

 

 

เงื่อนไข :

 1. รับบริการที่ ศูนย์ต่อมไร้ท่อ เบาหวานและโภชนบำบัด ตึก BIC ชั้น 19 หรือ OPD คลินิกอื่นที่แพทย์รับตรวจ
 2. ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ต้องการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
 3. แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะการตรวจตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 6. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-066-8888