bih.button.backtotop.text
Package Name  

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

Package ID  

SUR09

 
0 THB
 
36,100 THB

Approximate cost in

 • ค่าห้องผ่าตัด 45 นาที (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์
  • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ
  • ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล (OPD Facility) และ ค่าบริการพยาบาล (OPD Nursing Service (General)
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่ารักษาหรือให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าพักฟื้นสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ​
8.00-20.00 น. (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 409 3943
8.00-20.00 น. (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

 

 

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

 

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อเรียกว่า cystoscope สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรผู้ที่เข้ารับการตรวจทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 2. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 

 

Package Name : 

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

Package ID : 

SUR09

0 THB
Regular Price Regular Price 36,100 THB

Approximate cost in :

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

 

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ (cystoscopy) แบบฉีดยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะโดยแพทย์จะใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อเรียกว่า cystoscope สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อการวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ

 

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรม

ผู้มีสิทธิใช้โปรแกรมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษาเห็นสมควรผู้ที่เข้ารับการตรวจทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

 • ค่าห้องผ่าตัด 45 นาที (รวมค่าบริการพยาบาลผู้ช่วยแพทย์ และทีม)
 • ค่าอุปกรณ์ทางแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ
 • ค่ายาจำเป็นขณะที่ใช้ในการทำหัตถการ
 • ค่าแพทย์
  • ค่าศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะ
  • ค่าวิสัญญีแพทย์
 • ค่าบริการโรงพยาบาล (OPD Facility) และ ค่าบริการพยาบาล (OPD Nursing Service (General)
 • ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการในโปรแกรม เช่น การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ค่ารักษาหรือให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ
 • ค่าห้องพักในกรณีผู้ป่วยในและค่าใช้จ่ายสำหรับการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอาหารญาติซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ค่าพักฟื้นสังเกตุอาการอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยหนัก หรือการขอพักในโรงพยาบาลต่อหลังจากที่แพทย์ อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
 • ค่าแพทย์ในการรับผู้ป่วย การเยี่ยมประจำวัน และ การสรุปเพื่อการจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล
 • ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัดฉุกเฉิน หรือภาวะที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพิ่มเติม หรือต้องใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินกว่าที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน


ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ​
8.00-20.00 น. (BKK Time)
Hot line tel. +66 61 409 3943
8.00-20.00 น. (BKK Time)
เบอร์ Contact center +662 066 8888 และ 1378

 

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการ :

 1. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 2. แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน
   รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ
  ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย
 

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง