bih.button.backtotop.text
Package Name  

ปรึกษา หรือ วางแผนการผ่าตัดโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Package ID  

Colo04

 
1,050 THB
 
1,050 THB

Approximate cost in

 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการให้คำปรึกษา
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

ปรึกษา หรือ วางแผนการผ่าตัดโรค "มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก"
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 


การผ่าตัดเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคุณ เช่นเดียวกับการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอื่นๆที่คุณควรเปิดโอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจ ดังนั้นการขอความเห็นที่สองจากแพทย์เฉพาะทางอาจช่วยยืนยันหรือช่วยให้ผู้ป่วยได้ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม เพื่อที่จะเดินหน้ารักษาต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น


เมื่อไหร่ที่ควรขอความเห็นที่สอง
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล ถึงแม้จะมีแนวปฏิบัติที่อาจไม่แตกต่างกันมากนักในผู้ป่วยแต่ละราย แต่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น เทคนิคในการผ่าตัดของแพทย์มีความแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น มะเร็งลำไส้ตรง (rectal cancer) หากก้อนมะเร็งอยู่ใกล้รูทวารหนัก แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดปิดรูทวาร ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ทวารเทียมไปตลอดชีวิต แต่ในบางครั้ง ในสถานการณ์เดียวกัน แพทย์บางท่านที่มีประสบการณ์อาจสามารถผ่าตัดเก็บรูทวารหนักไว้ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไม่เสียไป ดังนั้นหากแพทย์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะต้องได้รับการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณหลังจากนั้น คุณควรแสวงหาความเห็นจากมุมมองของแพทย์ท่านที่สองเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ 


คำถามต่อไปนี้ ช่วยในการตัดสินใจว่าคุณควรขอความเห็นที่สองหรือไม่
 • มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า
 • คุณรู้สึกไม่มั่นใจในผลการวินิจฉัยหรือแผนการรักษาของแพทย์ท่านแรกหรืออยากได้ข้อมูลในการวินิจฉัยและแผนการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่
 • การขอความเห็นที่สองมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง เช่น ข้อดีคือได้รับข้อมูลทางเลือกมากขึ้น ข้อเสียอาจเป็นเรื่องของการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนการรักษา

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนขอความเห็นที่สองมีอะไรบ้าง
 • แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง คุณควรเลือกแพทย์ที่มีความชำนาญการ ได้รับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักมาโดยตรง มีประสบการณ์และมีอัตราการรักษาประสบความสำเร็จสูง มีความชำนาญในการผ่าตัดด้วยเทคนิคเจาะรูส่องกล้อง ทำให้แผลเล็ก เจ็บน้อยและฟื้นตัวไว  ซึ่งศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
 • การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือสามารถใช้ขั้นตอนการรักษาที่ทำได้หลายรูปแบบ ที่บำรุงราษฎร์มีการประชุม Tumor Board ของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเพื่อวางแผนและหาวิธีการรักษาร่วมกัน
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนัก ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีพยาบาลผู้ดูแลทวารเทียมโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาผู้ป่วยในการเลือกทวารเทียม วิธีการใช้งานและดูแลทวารเทียมอย่างถูกต้อง


ก่อนปรึกษาแพทย์เพื่อขอความเห็นที่สองควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 • เตรียมข้อมูลการตรวจรักษาทั้งหมดเกี่ยวกับโรคที่ต้องการปรึกษา รวมถึงโรคประจำตัวอื่นๆให้พร้อมก่อนไปพบแพทย์ เช่น ประวัติคนไข้ ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ 
 • เตรียมคำถามที่ต้องการสอบถามแพทย์ไว้ล่วงหน้า
 • พาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนไปกับด้วยเพื่อช่วยถามคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจ
ในบางกรณีแพทย์อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม หากข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ :

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือ[email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ
Package Name : 

ปรึกษา หรือ วางแผนการผ่าตัดโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Package ID : 

Colo04

1,050 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

ปรึกษา หรือ วางแผนการผ่าตัดโรค "มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก"
กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 


การผ่าตัดเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคุณ เช่นเดียวกับการตัดสินใจในเรื่องสำคัญอื่นๆที่คุณควรเปิดโอกาสให้ตัวเองมีทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจ ดังนั้นการขอความเห็นที่สองจากแพทย์เฉพาะทางอาจช่วยยืนยันหรือช่วยให้ผู้ป่วยได้ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสม เพื่อที่จะเดินหน้ารักษาต่อไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น


เมื่อไหร่ที่ควรขอความเห็นที่สอง
การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นการรักษาเฉพาะบุคคล ถึงแม้จะมีแนวปฏิบัติที่อาจไม่แตกต่างกันมากนักในผู้ป่วยแต่ละราย แต่รายละเอียดปลีกย่อย เช่น เทคนิคในการผ่าตัดของแพทย์มีความแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น มะเร็งลำไส้ตรง (rectal cancer) หากก้อนมะเร็งอยู่ใกล้รูทวารหนัก แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดปิดรูทวาร ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ทวารเทียมไปตลอดชีวิต แต่ในบางครั้ง ในสถานการณ์เดียวกัน แพทย์บางท่านที่มีประสบการณ์อาจสามารถผ่าตัดเก็บรูทวารหนักไว้ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยไม่เสียไป ดังนั้นหากแพทย์แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะต้องได้รับการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณหลังจากนั้น คุณควรแสวงหาความเห็นจากมุมมองของแพทย์ท่านที่สองเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ 


คำถามต่อไปนี้ ช่วยในการตัดสินใจว่าคุณควรขอความเห็นที่สองหรือไม่
 • มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่า
 • คุณรู้สึกไม่มั่นใจในผลการวินิจฉัยหรือแผนการรักษาของแพทย์ท่านแรกหรืออยากได้ข้อมูลในการวินิจฉัยและแผนการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่
 • การขอความเห็นที่สองมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง เช่น ข้อดีคือได้รับข้อมูลทางเลือกมากขึ้น ข้อเสียอาจเป็นเรื่องของการเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • สามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนการรักษา

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนขอความเห็นที่สองมีอะไรบ้าง
 • แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง คุณควรเลือกแพทย์ที่มีความชำนาญการ ได้รับการฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักมาโดยตรง มีประสบการณ์และมีอัตราการรักษาประสบความสำเร็จสูง มีความชำนาญในการผ่าตัดด้วยเทคนิคเจาะรูส่องกล้อง ทำให้แผลเล็ก เจ็บน้อยและฟื้นตัวไว  ซึ่งศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
 • การดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือสามารถใช้ขั้นตอนการรักษาที่ทำได้หลายรูปแบบ ที่บำรุงราษฎร์มีการประชุม Tumor Board ของทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งเพื่อวางแผนและหาวิธีการรักษาร่วมกัน
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญการด้านดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และทวารหนัก ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มีพยาบาลผู้ดูแลทวารเทียมโดยเฉพาะ สามารถให้คำปรึกษาผู้ป่วยในการเลือกทวารเทียม วิธีการใช้งานและดูแลทวารเทียมอย่างถูกต้อง


ก่อนปรึกษาแพทย์เพื่อขอความเห็นที่สองควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
 • เตรียมข้อมูลการตรวจรักษาทั้งหมดเกี่ยวกับโรคที่ต้องการปรึกษา รวมถึงโรคประจำตัวอื่นๆให้พร้อมก่อนไปพบแพทย์ เช่น ประวัติคนไข้ ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ 
 • เตรียมคำถามที่ต้องการสอบถามแพทย์ไว้ล่วงหน้า
 • พาสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนไปกับด้วยเพื่อช่วยถามคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจ
ในบางกรณีแพทย์อาจจำเป็นต้องทำการทดสอบเพิ่มเติม หากข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
 
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ค่าบริการโรงพยาบาลและ ค่าบริการทางพยาบาล
 
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอื่นๆ นอกเหนือจากการให้คำปรึกษา
 • ค่ารักษา หรือให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ 
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ชั้น3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ฝั่งทิศเหนือ
โทร 02 011 2351-2 (8:00 - 18:00น.)
โทร 1378 (20:00 - 8:00น.)
E-mail: [email protected]

 

เงื่อนไขการให้บริการ :

 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายสามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันและสิทธิพิเศษอื่นๆ ***ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติมหลังจากใช้เลือกใช้ราคาโปรแกรมเหมาจ่าย"
 • สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 011 2351-2 หรือ[email protected]
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ