bih.button.backtotop.text
Package Name  

การสวนล้างลำไส้

Package ID  

VTL365

 
5,500 THB
 
5,500 THB

Approximate cost in

 
 • คุณจะพบเจออะไรระหว่างการสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) 
  • หลังจากแพทย์ซักประวัติสุขภาพ และตรวจร่ายกายเบื้องต้นแล้วพบว่าคุณสามารถทำหัตถการนี้ได้ พยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำหัตถการ และการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ โดยแนะนำให้งดหารและน้ำก่อนเริ่มทำหัตถการประมาณ 2 ชั่วโมงจะช่วยลดความรู้สึกไม่สะบายท้องในขณะทำหัตถการได้ นอกจากนี้น้ำที่ใช้ในการสวนล้างได้ผ่านกระบวนการ ultra-violet reverse osmosis เพื่อให้มั่นใจว่าปราศจากเชื้อ และปลอดภัย

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) คืออะไร

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) คือ กระบวนการที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรก หรือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่โดยอาศัยน้ำ ซึ่งปลอดภัย ง่าย และเป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติ ถือกำเนิดขึ้นในยุกต์อียิปต์โบราณ ปัจจุบันพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถพบเจอได้ในลำไส้ และพบว่าสุขภาพลำไส้ใหญ่ไม่ดีส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การสวนล้างลำไส้นอกจากทำเป็นการทำความสะอาด ชำระล้างสารพิษที่ตกค้าง และปรับสภาพการทำงานของลำไส้แล้ว ยังสามารถช่วยปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอีกด้วย
 

ใครที่สามารถทำการสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) ได้บ้าง

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) ที่เอสเพอรานซ์ทำโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพ และตรวจร่ายกายเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการทำหัตถการนี้อย่างปลอดภัย และไม่มีข้อห้ามในการทำหัตถการนี้ เช่น โรคลำไส้แปรปรวน (inflammatory bowel disease, IBS) โรคตับบางชนิด หรือ โรคไตบางชนิด หากมีข้อห้าม แพทย์จะแนะนำวิธีอื่นในการขจัดสารพิษ

   
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคาร C (BI Tower)
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้ 
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 6. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-588802-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 8. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 9. สามารถใช้บริการได้ ถึง 30 ธันวาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม www.esperance.com

 
การเตรียมตัวก่อนรับการเข้าตรวจ
 1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 2. กรุณาแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากท่านมีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยา สมุนไพร และอาหารเสริม
 3. แพทย์จะแนะนำให้คุณทานอาหารที่เหมาะสม และพรีไบโอกส์ หลังจากทำหัตถการเสร็จ ซึ่งจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ และสุขภาพที่ดีของลำไส้ และแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 1 ลิตรต่อวัน 
Package Name : 

การสวนล้างลำไส้

Package ID : 

VTL365

5,500 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) คืออะไร

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) คือ กระบวนการที่ช่วยกำจัดสิ่งสกปรก หรือสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่โดยอาศัยน้ำ ซึ่งปลอดภัย ง่าย และเป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติ ถือกำเนิดขึ้นในยุกต์อียิปต์โบราณ ปัจจุบันพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถพบเจอได้ในลำไส้ และพบว่าสุขภาพลำไส้ใหญ่ไม่ดีส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การสวนล้างลำไส้นอกจากทำเป็นการทำความสะอาด ชำระล้างสารพิษที่ตกค้าง และปรับสภาพการทำงานของลำไส้แล้ว ยังสามารถช่วยปรับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายอีกด้วย
 

ใครที่สามารถทำการสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) ได้บ้าง

การสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) ที่เอสเพอรานซ์ทำโดยผู้เชี่ยวชาญภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติสุขภาพ และตรวจร่ายกายเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการทำหัตถการนี้อย่างปลอดภัย และไม่มีข้อห้ามในการทำหัตถการนี้ เช่น โรคลำไส้แปรปรวน (inflammatory bowel disease, IBS) โรคตับบางชนิด หรือ โรคไตบางชนิด หากมีข้อห้าม แพทย์จะแนะนำวิธีอื่นในการขจัดสารพิษ

 
 
 • คุณจะพบเจออะไรระหว่างการสวนล้างลำไส้ (Colon Hydrotherapy) 
  • หลังจากแพทย์ซักประวัติสุขภาพ และตรวจร่ายกายเบื้องต้นแล้วพบว่าคุณสามารถทำหัตถการนี้ได้ พยาบาลจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำหัตถการ และการเตรียมตัวก่อนทำหัตถการ โดยแนะนำให้งดหารและน้ำก่อนเริ่มทำหัตถการประมาณ 2 ชั่วโมงจะช่วยลดความรู้สึกไม่สะบายท้องในขณะทำหัตถการได้ นอกจากนี้น้ำที่ใช้ในการสวนล้างได้ผ่านกระบวนการ ultra-violet reverse osmosis เพื่อให้มั่นใจว่าปราศจากเชื้อ และปลอดภัย
 
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 1. เข้ารับบริการได้ที่ เอสเพอรานซ์ คลินิกรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ ชั้น 11 อาคาร C (BI Tower)
 2. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเรียกเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
 3. แพ็กเกจนี้เป็นบริการเหมาจ่าย ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากไม่สามารถเข้ารับการตรวจในบางรายการได้ 
 4. เอสเพอรานซ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ราคานี้ไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม กรณีพบความผิดปกติ
 6. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุในแพ็กเกจ
 7. กรุณาทำนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02-011-588802-011-5588 หรืออีเมล [email protected]
 8. ราคาดังกล่าวถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
 9. สามารถใช้บริการได้ ถึง 30 ธันวาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม www.esperance.com

 
การเตรียมตัวก่อนรับการเข้าตรวจ
 1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการทำหัตถการ
 2. กรุณาแจ้งแพทย์ทุกครั้งหากท่านมีโรคประจำตัว หรือกำลังรับประทานยา สมุนไพร และอาหารเสริม
 3. แพทย์จะแนะนำให้คุณทานอาหารที่เหมาะสม และพรีไบโอกส์ หลังจากทำหัตถการเสร็จ ซึ่งจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ และสุขภาพที่ดีของลำไส้ และแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ อย่างน้อย 1 ลิตรต่อวัน