Package Name  

โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

Package ID  

NEU05

 
19,800 THB
 
19,800 THB

Approximate cost in

Regular Price 22000.00 THB

 
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine & eGFR )
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (%HbA1c)
  • ตรวจค่าการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจระดับวิตามินบี 12
  • ตรวจค่าระดับเกลือแร่ Electrolytes (Na, K, CL, CO2)
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(FreeT4, TSH)
  • ตรวจกรองเบื้องต้นเพื่อดูการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง (VDRL)
 • ​ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) 
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการใน Package เช่น  การใช้ยาระหว่างการทำ MRI
 • ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาครั้งแรก หรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจาก Package
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ค่าใช่จ่ายนอกเหนือจากการตรวจ ค่าฉีดสารทึบรังสี สำหรับท่านที่แพทย์จำเป็นต้องทำเพื่อประกอบการวินิจฉัย MRI, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน, ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 02 011 5999 โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 

สำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่อง การลืมสิ่งของ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เวลา  หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 เงื่อนไข

 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) รวมถึงค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้กับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • *ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลใน Package ได้แก่ รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา 
 • รับบริการได้ตั้งแต่  5 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น​
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Package Name : 

โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม

Package ID : 

NEU05

19,800 THB
Regular Price 22,000 THB

Approximate cost in :โปรแกรมสำหรับตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม
 

สำหรับผู้ที่มีความวิตกกังวลในเรื่อง การลืมสิ่งของ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เวลา  หรือมีประวัติครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับความจำ
 

 
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine & eGFR )
  • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FPG)
  • ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (%HbA1c)
  • ตรวจค่าการทำงานของตับ (SGPT)
  • ตรวจระดับวิตามินบี 12
  • ตรวจค่าระดับเกลือแร่ Electrolytes (Na, K, CL, CO2)
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(FreeT4, TSH)
  • ตรวจกรองเบื้องต้นเพื่อดูการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง (VDRL)
 • ​ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI Brain) 
 
 • ค่าใช้จ่ายรายการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจากรายการใน Package เช่น  การใช้ยาระหว่างการทำ MRI
 • ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาครั้งแรก หรือการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่จำเป็นนอกเหนือจาก Package
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ค่าใช่จ่ายนอกเหนือจากการตรวจ ค่าฉีดสารทึบรังสี สำหรับท่านที่แพทย์จำเป็นต้องทำเพื่อประกอบการวินิจฉัย MRI, ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณี่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน, ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

ศูนย์โรคระบบประสาท
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 19
เวลาทำการ ทุกวัน 08.00-20.00 น.
โทร 02 011 5999 เงื่อนไข

 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) รวมถึงค่าบริการผู้ป่วยนอก
 • ค่าบริการเหมาจ่าย (Package) ไม่สามารถใช้กับส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้
 • *ค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและการแปลผลใน Package ได้แก่ รังสีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา 
 • รับบริการได้ตั้งแต่  5 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น​
 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 • กรณีท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ผู้ป่วยที่ใส่ Stent ที่หลอดเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
 • เพื่อความสะดวกในการให้บริการ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าก่อนตรวจ
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า