ต้อกระจก ความเสื่อมที่ซ่อมได้

ตอกระจก-web.jpg

คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ต้อกระจกเกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมจนมีความขุ่นมัว ทำให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาไม่เต็มที่ การมองเห็นจึงไม่ชัดเจน


สถานที่ตั้ง

ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: