โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลอีกครั้งจาก JCI

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลอีกครั้งจาก JCI ในด้านความปลอดภัย และคุณภาพ
ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทการทำงานอย่างหนักจนได้เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12

JCI-bangkok-thailand-best-hospital

ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers