bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์... อาวุธใหม่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส HPV

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นชนิดเชื้อตายที่พัฒนาจากวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี

อ่านเพิ่มเติม