bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ต.ค. 20 2563

แสงสีฟ้า (Blue light)

สำหรับคำถามที่คุณพ่อ คุณแม่ ถามมาเยอะ คือ เกี่ยวกับเรื่อง แว่นที่กัน Blue light (แสงสีฟ้า) จะเป็นประโยชน์กับลูกหรือไม่นั้นสามารถแยกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

Read More
ต.ค. 19 2563

เด็กยุคดิจิตอลกับภาวะเสี่ยงทางสายตา

หากเด็กใช้เครื่อมือสื่อสารเป็นเวลานาน ๆ จะสามารถทำให้เกิดโรคทางสายตา ซึ่งมีด้วยกัน 2 โรค คือ 1.Digital Eye Strain หรือ Computer Vision Syndrome,2.ภาวะสายตาสั้น

Read More
ต.ค. 15 2563

สัญญาณเตือน ปัญหาเรื่องตาในเด็ก

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตาที่พบได้บ่อยในเด็กมีดังนี้คือ ตาขี้เกียจ ตาเข ตาเหล่ ความผิดปกติของสายตา เช่น ตาสั้น ตายาว ตาเอียง นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที

Read More
ก.ย. 24 2563

ทำอย่างไรเมื่อลูกน้ำหนักน้อย

เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มักมีสาเหตุจาก การเลี้ยงดู เด็กรับประทานน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือรับประทานไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณค่า เนื่องจากความไม่รู้หรือตามใจเด็ก

Read More
ก.ย. 21 2563

เด็กอ้วน มีไขมันในเลือดสูง เสี่ยงเป็นโรคไขมันเกาะตับ

โรคไขมันเกาะตับ หรือ โรคไขมันคั่งตับในเด็ก คือ ภาวะที่มีการสะสมของไขมันมากผิดปกติหรือมีการทำงานของตับผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์อยู่ในเซลล์ตับ เด็กที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไขมันเกาะตับ เช่น เด็กอ้วน เด็กที่เป็นโรคเบาหวาน มีไขมันในเลือดสูง เป็นไวรัสตับอักเสบซี

Read More
ส.ค. 14 2563

ทำความรู้จักกับแสงสีฟ้า (Blue light)

สำหรับคำถามที่คุณพ่อ คุณแม่ ถามมาเยอะ คือ เกี่ยวกับเรื่อง แว่นที่กัน Blue light (แสงสีฟ้า) จะเป็นประโยชน์กับลูกหรือไม่นั้นสามารถแยกได้เป็น 3 ส่วน

Read More
ส.ค. 13 2563

พาลูกเที่ยวอย่างไร...ให้ปลอดภัย???

พ่อแม่หลายบ้าน ไม่กล้าพาลูกเล็กออกไปเที่ยว เป็นห่วง กังวล เชื้อโรค ความปลอดภัยทางด้านต่างๆ กลัวลูกจะป่วย เตรียมยาอย่างไร แล้ววัคซีนล่ะ??

Read More
ส.ค. 10 2563

หากเด็กใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคกับดวงตาได้

เด็กที่มี Intense view work activity ค่อนข้างมาก คือจ้องดูอะไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นเวลานานทำให้เกิดสายตาสั้นขึ้นได้ รวมทั้งการมี Outdoor activity ที่ลดน้อยลงอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสายตาสั้น

Read More
ก.ค. 31 2563

พัฒนาการของลูกมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต

คลายความสงสัยว่าลูกรักมีพัฒนาการตามวัยและทันเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหรือไม่ หากลูกมีพัฒนาการช้ากว่าวัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อฝึกฝนในด้านนั้นให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

Read More