Bumrungrad Health Blog

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.ย. 10 2562

มีดีต้องบอกต่อ ศูนย์เด็กบํารุงราษฎร์

การที่ลูกรักมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการเด็กทุกสาขา ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น แผนกห้องคลอด, NICU เด็ก, คลินิกนมแม่, นักโภชนากร

Read More
พ.ค. 22 2562

โรคในเด็กช่วงหน้าฝน คุณพ่อคุณแม่ ควรเฝ้าระวัง!

ฤดูกาลต่างๆมาพร้อมกับกิจกรรมที่นำความสนุกสนานมาให้เด็กๆแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันก็นำของแถมที่ไม่พึงปรารถนา เช่น โรคร้ายที่ทำให้เด็กเจ็บป่วยและอาจต้องใช้เวลาตลอดฤดูกาลอยู่แต่บนเตียงนอนได้

Read More
เม.ย. 11 2562

โรคหน้าร้อนในเด็ก รู้ก่อนป้องกันได้

ฤดูกาลต่างๆมาพร้อมกับกิจกรรมที่นำความสนุกสนานมาให้เด็กๆแตกต่างกันไป ในขณะเดียวกันก็นำของแถมที่ไม่พึงปรารถนา

Read More
เม.ย. 04 2562

เรื่องน่ารู้ เมื่อต้องตรวจสุขภาพตาของแก้วตาดวงใจ

สุขภาพตาและสายตาที่ดีมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก ตั้งแต่ความสามารถในการเรียนรู้และสุขภาพโดยรวม การตรวจสุขภาพตาเด็กอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถพบปัญหาและรักษาโรคตาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

Read More
มี.ค. 20 2562

ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ว่าแพ้พบแพทย์เร็ว ดูแลได้

ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ว่าแพ้พบแพทย์เร็ว ดูแลได้

Read More
ก.ย. 28 2561

เมื่อลูกน้อย เป็นโรคลมชักในเด็ก

โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้เป็นอันดับต้นๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

Read More
ม.ค. 12 2561

ไวรัสโรต้า รู้ทัน ป้องกันได้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคท้องเสีย ที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโรต้า คุณพ่อคุณแม่ควรหมั่นดูแลสุขลักษณะของลูกน้อยอยู่เสมอ พร้อมเฝ้าสังเกตอาการเจ็บป่วยของลูก หากไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัย ให้รีบปรึกษาแพทย์

Read More
ส.ค. 30 2560

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก เป็นโรคที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจ

Read More
ส.ค. 30 2560

ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็ก

ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสื่อสารของเด็ก

Read More