bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มิ.ย. 06 2561

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภัยเสี่ยงถึงหัวใจล้มเหลว

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นกลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก

Read More