บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.ค. 12 2562

“ไข้หวัดใหญ่” รักษาได้ด้วยยาฆ่าเชื้อไวรัส!

ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 11 ราย และป่วยด้วยโรคนี้มากกว่า 1.6 แสนรายและมีแนวโน้มระบาดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนและช่วงโรงเรียนเปิดเทอม

Read More
พ.ค. 16 2562

โรคงูสวัด ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข!

โรคงูสวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคอีสุกอีใส หลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคอีสุกอีใส เชื้อไวรัสจะยังฝังตัวอยู่บริเวณปมประสาท

Read More
ธ.ค. 07 2561

วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ก่อนไปต่างประเทศ

วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ท่องเที่ยวในต่างประเทศ. การฉีดวัคซีนถือเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

Read More
ส.ค. 22 2560

ป้องกันโรคติดต่อ…ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

วัคซีนสำหรับผู้เดินทางที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

Read More