bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

เข้าใจโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใน 3 นาที

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง เป็นหนึ่งในโรคที่สร้างความเจ็บปวดทรมาน การใช้ยาแก้ปวดสำหรับโรคนี้มักจะต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันคุมอาการ จึงไม่ควรซื้อยากินเอง นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีสัญญาณอันตรายที่ต้องตรวจให้พบและรักษาให้รวดเร็วอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีอาการแตกต่างจากโรคปวดหลังอื่นๆอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม