bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ส.ค. 14 2563

ทำความรู้จักกับแสงสีฟ้า (Blue light)

สำหรับคำถามที่คุณพ่อ คุณแม่ ถามมาเยอะ คือ เกี่ยวกับเรื่อง แว่นที่กัน Blue light (แสงสีฟ้า) จะเป็นประโยชน์กับลูกหรือไม่นั้นสามารถแยกได้เป็น 3 ส่วน

Read More
ส.ค. 13 2563

พาลูกเที่ยวอย่างไร...ให้ปลอดภัย???

พ่อแม่หลายบ้าน ไม่กล้าพาลูกเล็กออกไปเที่ยว เป็นห่วง กังวล เชื้อโรค ความปลอดภัยทางด้านต่างๆ กลัวลูกจะป่วย เตรียมยาอย่างไร แล้ววัคซีนล่ะ??

Read More
ส.ค. 10 2563

หากเด็กใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดโรคกับดวงตาได้

เด็กที่มี Intense view work activity ค่อนข้างมาก คือจ้องดูอะไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นเวลานานทำให้เกิดสายตาสั้นขึ้นได้ รวมทั้งการมี Outdoor activity ที่ลดน้อยลงอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสายตาสั้น

Read More
ก.ค. 31 2563

พัฒนาการของลูกมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต

คลายความสงสัยว่าลูกรักมีพัฒนาการตามวัยและทันเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหรือไม่ หากลูกมีพัฒนาการช้ากว่าวัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อฝึกฝนในด้านนั้นให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

Read More
ก.ค. 29 2563

ความพร้อมของศูนย์เด็ก บำรุงราษฎร์

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ  ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายเด็กมีความบอบบางและยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในบางครั้งเด็กอาจจะเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในการดูแล

Read More
ก.ย. 10 2562

มีดีต้องบอกต่อ ศูนย์เด็กบํารุงราษฎร์

การที่ลูกรักมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้ชำนาญการเด็กทุกสาขา ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิเช่น แผนกห้องคลอด, NICU เด็ก, คลินิกนมแม่, นักโภชนากร

Read More