bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มิ.ย. 22 2563

ลมชักในเด็ก... เรื่องไม่เล็กของพ่อแม่

มาทำความเข้าใจกับเรื่อง โรคลมชักในเด็ก วิธีสังเกตอาการ วิธีป้องกัน และการรักษากันค่ะ

Read More
ก.ย. 28 2561

เมื่อลูกน้อย เป็นโรคลมชักในเด็ก

โรคลมชัก เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้เป็นอันดับต้นๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

Read More
มี.ค. 28 2560

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองกับการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชัก

เป็นการตรวจเฉพาะทางประสาทวิทยาชนิดหนึ่งที่ช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งต่าง ๆ ของสมองที่ทำงานผิดปกติและแสดงผลออกมาในรูปของกราฟ

Read More
ม.ค. 12 2556

เรียนรู้รับมือ...โรคลมชักในเด็ก

อาการชัก ร่างกายแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้ อาจสร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายคนที่พบเห็น ซึ่งโดยมากแล้วมักจะรับมือกันไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับเด็ก หลายคนที่พบเห็นต่างก็พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่คุณทราบหรือไม่ว่า หลายครั้งที่ความช่วยเหลือนั้นกลับกลายเป็นอันตรายตามมาหากทำไม่ถูกวิธี Better Health ในมือคุณฉบับนี้มีเรื่องราวของโรคลมชักในเด็กมาฝาก เพื่อความเข้าใจและรับมืออย่างถูกต้อง

Read More