บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

มิ.ย. 17 2562

ไข้เลือดออก โรคอันตรายหน้าฝน

ไข้เลือดออก อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ ถึงแม้จะฟังดูน่ากลัว แต่การได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรกอย่างใกล้ชิดในทุกช่วงของอาการ ก็จะช่วยให้พ้นจากระยะวิกฤติได้

Read More
ม.ค. 21 2562

โรคชิคุนกุนยา โรคที่มากับยุงตัวร้าย

โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส

Read More