บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ม.ค. 13 2563

เก็บยาอย่างไร ให้ยังคงคุณภาพ

“การเก็บยา” ปัญหาสำคัญที่มักถูกละเลย การเก็บยาที่ถูกวิธี นอกจากจะทำให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากยาแล้วยังลดความเสี่ยงที่จะได้รับจากยาเสี่อมสภาพอีกด้วย ข้อสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการเก็บยา คือ อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้น อากาศ เป็นต้น

Read More
พ.ย. 20 2562

“Superbug” วายร้าย ภัยคุกคามทางสุขภาพในศตวรรษที่ 21

การใช้ยาปฏิชีวนะโดยที่ไม่มีความจำเป็น นอกจากจะไม่ช่วยให้หายจากโรค ยังอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

Read More