bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.ค. 02 2563

Suthichai Live ตอน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบระดับโลก

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภัยเงียบระดับโลก โดย นพ. กุลวี เนตรมณี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Read More
ก.ค. 09 2557

ประสบการณ์จริงที่บำรุงราษฎร์กับการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รับฟังประสบการณ์คนไข้หัวใจเต้นผิดจังหวะกับการรักษาที่เปลี่ยนชีวิต

Read More