bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ส.ค. 13 2563

พาลูกเที่ยวอย่างไร...ให้ปลอดภัย???

พ่อแม่หลายบ้าน ไม่กล้าพาลูกเล็กออกไปเที่ยว เป็นห่วง กังวล เชื้อโรค ความปลอดภัยทางด้านต่างๆ กลัวลูกจะป่วย เตรียมยาอย่างไร แล้ววัคซีนล่ะ??

Read More
ก.ค. 31 2563

พัฒนาการของลูกมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต

คลายความสงสัยว่าลูกรักมีพัฒนาการตามวัยและทันเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันหรือไม่ หากลูกมีพัฒนาการช้ากว่าวัย ควรรีบพบแพทย์เพื่อฝึกฝนในด้านนั้นให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

Read More
ก.ค. 29 2563

ความพร้อมของศูนย์เด็ก บำรุงราษฎร์

เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ๆ  ระบบการทำงานของอวัยวะในร่างกายเด็กมีความบอบบางและยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่เหมือนกับผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงต้องการการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่แข็งแรง ในบางครั้งเด็กอาจจะเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการทีมผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในการดูแล

Read More
พ.ย. 27 2562

พัฒนาการลูกรัก ที่ควรรู้

การเลี้ยงลูก โดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงเด็กทารกเป็นครั้งแรก ถือเป็นประสบการณ์ที่สร้างความสุขและความท้าทายไปพร้อมๆกัน เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงเด็กวัยรุ่น พัฒนาการของเด็กได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

Read More
พ.ค. 22 2562

เข้าใจพัฒนาการลูก จากทารกสู่วัยรุ่น

การเลี้ยงลูก โดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่เลี้ยงเด็กทารกเป็นครั้งแรก ถือเป็นประสบการณ์ที่สร้างความสุขและความท้าทายไปพร้อมๆกัน เด็กในแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงเด็กวัยรุ่น

Read More
ส.ค. 20 2557

“ออทิสติก” จะทราบได้อย่างไรว่าลูกเป็น

ออทิสติก เป็นกลุ่มโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างของสมอง ทำให้เกิดปัญหาด้านพัฒนาการทางภาษาและสังคม เชื่อว่าโรคนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดยในเด็กเล็กบางคนอาจมีลักษณะความผิดปกติให้พ่อแม่เริ่มสังเกตได้ แต่ในบางรายอาจจะยังสังเกตเห็นได้ไม่ชัดเจน

Read More