บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.ย. 13 2560

รู้จักกับโรคต่อมไทรอยด์อักเสบ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ ต่อมไทรอยด์อักเสบกึ่งเฉียบพลัน และต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง นอกจากนี้โรคของต่อมไทรอยด์ยังแบ่งได้อีกหลายประเภท อาทิเช่น โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ,โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เป็นต้น

Read More
ก.ย. 13 2560

เช็คอาการ สัญญาต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

ต่อมไทรอยด์ เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณใต้ลูกกระเดือกทางด้านหน้าของลำคอ ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด

Read More