บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ย. 20 2560

รู้หรือไม่? ออกซิเจนป้องกันและรักษาแผลเรื้อรังจากการฉายรังสีได้

การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง สามารถช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดได้

Read More
ก.ค. 07 2560

พลังออกซิเจน...รักษาโรคได้

ประโยชน์ของการบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง

Read More