บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

พ.ค. 21 2562

การฉีดยารักษาระบบควมคุมปัสสาวะผิดปกติ

ฉีดยาโบทูลินัมท็อกซิน หนึ่งทางเลือกรักษาความผิดปกติระบบควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ

Read More