บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

ก.พ. 06 2561

โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยเสี่ยงใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึงโรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ หรือตัน

Read More
ม.ค. 01 2555

โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้

โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ได้มีเพียง ตา ไต และปลายเท้าเท่านั้น เรื่องหลอดเลือดหัวใจก็นิ่งนอนใจไม่ได้

Read More