ภัยร้าย! มะเร็งปากมดลูก รู้เท่าทันป้องกันได้

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แบบเจาะลึกถึงระดับ DNA


การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA Test) เป็นการตรวจด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 14 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 16, 18 และ เอชพีวี อีก 12 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักสูงถึง 99% ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และทราบหรือไม่ว่าเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ 16 และ 18 สองสายพันธุ์นี้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 70%

จากสถิติของ GLOBOCAN 2018 มีการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ทั่วโลกประมาณ 569,000 ราย มีผู้เสียชีวิตประมาณ 311,000 ราย หรือกว่าครึ่งจากโรคมะเร็งปากมดลูก* ในแต่ละปี ประเทศไทยพบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 8,600 ราย และเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 5,000 ราย

 
hpv.png

ภาพแสดง : สายพันธุ์ของเชื้อเอชพีวีที่มีความเสี่ยงสูง (high-risk HPV types)


เอชพีวี เป็น ดีเอ็นเอ ไวรัส ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะตรวจพบได้ในเซลล์ทุกระยะของการกำเนิดโรค การติดเชื้อ เอชพีวี ส่วนใหญ่นั้นมักจะหายได้เอง และจะไม่มีอาการของโรคอะไรออกมา อย่างไรก็ตามการคงอยู่ของเชื้อ เอชพีวี ที่มีความเสี่ยงสูงจะช่วยระบุได้ว่าคุณมีความเสี่ยงหรือไม่ก่อนที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมะเร็ง
 

วิธีการตรวจด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ

วิธีการตรวจเหมือนกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยเซลล์วิทยาหรือแปปสเมียร์ โดยจะแตกต่างกันในกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจเอชพีวี ดีเอ็นเอ มีข้อดีอย่างไร

  • การเก็บตัวอย่างด้วยวิธีดั้งเดิมอาจไม่ได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์ สำหรับใช้หาเชื้อในกระบวนการทางห้องปฏิบัติการเพราะเป็นการตรวจหาในระดับเซลล์ ซึ่งต่างจากการตรวจเอชพีวี ดีเอ็นเอ ที่สามารถตรวจหาเชื้อในระดับดีเอ็นเอได้
  • การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีดั้งเดิม อาจเกิดความผิดพลาดขณะการอ่านผลภายในห้องปฏิบัติการได้
  • สามารถตรวจหาเชื้อเอชพีวีกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 14 สายพันธุ์ ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้
  • สามารถระบุได้ว่าเป็นการติดเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ 16 หรือ 18
  • หากผลการตรวจหาเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์กลุ่มเสี่ยงสูงเป็นปกติ คุณสามารถตรวจซ้ำในอีก 3 ปีถัดไป แต่อย่างไรก็ตามแพทย์ยังคงแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนตรวจภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันการเกิดโรคร้ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิงได้ 
  • สูตินรีแพทย์เป็นผู้ตรวจโดยการตรวจเหมือนกับตรวจภายในทั่วไป
  • อาจตรวจร่วมหรือแยกกับแพปสเมียร์ก็ได้
  • สามารถตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งได้ ถึงแม้เซลล์ในปากมดลูกจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สามารถกล่าวสรุปได้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อเอชพีวี (เอชพีวี ดีเอ็นเอ) ให้ผลที่มั่นใจกว่าวิธีดั้งเดิม และหากได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชพีวี การฉีดวัคซีน และการดูแลที่เหมาะสม โรคมะเร็งปากมดลูกจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ เพื่อสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้น ผู้หญิงทุกคนควรดูแลสุขอนามัย มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย รวมถึงสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและมาพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเป็นประจำทุกปีควบคู่กันไปReference:
*https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.3322/caac.21492

 

ศูนย์สูติ-นรีเวช :
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :02-011-2361

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

   
Posted by Bumrungrad International
New trend in perfect Health... เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดีที่ยังยืนยุคดิจิทัล
สุขภาพเป็นภาพของความสุข ภาพของการมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Posted by Bumrungrad International
February 27, 2019
comments
LQ (Longevity Quotient)... คืออะไร แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?...
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความฉลาดที่เรียกว่า “ไอคิว”  หรือ “ความฉลาดทางสติปัญญา” แต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นกับกรรมพันธุ์และการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความฉลาด
Posted by Bumrungrad International
February 26, 2019
comments
เคล็ดลับความงาม... จากภายใน
เคยเขียนให้อ่านกันเป็นประจำว่าการจะคงความเป็นหนุ่มสาวและมีอายุยืนยาวนั้นต้องมาจากภายในดังที่มีคำกล่าวว่า ...Healthy from Inside & Beauty from within
Posted by Bumrungrad International
February 25, 2019
comments
ภัยร้าย! มะเร็งปากมดลูก รู้เท่าทันป้องกันได้
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA Test) เป็นการตรวจด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 14 สายพันธุ์
Posted by Bumrungrad International
February 12, 2019
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ