bih.button.backtotop.text

ผศ.พญ. กฤตยา สุธีโสภณ

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์

ภาษา

ไทย, ญี่ปุ่น, จีนกลาง, จีนแต้จิ๋ว, อังกฤษ

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
- Ph.D. Molecular Biology in Jichi Medical School, ญี่ปุ่น, 2548
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- การฝังเข็ม, กรมแพทย์ทหารบก, 2553-2554
- การรักษาโรครูมาตอยด์และเสริมความงาม, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย, 2554
- Acupuncture and Herbal Medicine, สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร, 2554


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Sat6 13:00 - 16:0013:0016:00 Medical Clinics (Building A 15D)
Sun7 08:00 - 12:0008:0012:00 Medical Clinics (Building A 15D)