นพ. ยุทธพงษ์ หาญวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2527
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การศัลยกรรมศีรษะและคอ, การศัลยกรรมหู
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon212:00 - 15:0012:0015:00ENT Center