ส้มมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบส้มมงคลให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และร่วมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบส้มมงคลให้แก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลตรุษจีน และร่วมต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน พร้อมทั้งร่วมอวยพรให้ทุกท่านมีโชคลาภ รุ่งเรือง และสุขภาพแข็งแรง